certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda

ZALOŽENIE ZÁKAZKY - NÁKUP - 8. Dynamický nákupný systém § 58

nahled

1. Založenie DNS

Pre vytvorenie DNS vstúpte na hlavnú stránku elektronického nástroja EVOSERVIS a kliknite na tlačidlo Založiť zákazku.

nahled

2. Založenie DNS

Po kliknutí na Založiť zákazku sa otvorí okno, kde vyberiete možnosť Založiť DNS.

nahled

3. Formulár pre vytvorenie DNS

Zobrazí sa formulár pre vytvorenie DNS. Položky, ktoré sú označené tučne a červenou hviezdičkou, sú povinné pre vyplnenie.

nahled

4. Informácie o obstarávateľovi

V prvej časti formulára zvoľte Status užívateľa a Druh obstarávateľa.

 
nahled

5. Status užívateľa

V tomto kroku máte možnosť zvoliť, či vstupujete do elektronického nástroja EVOSERVIS z pozície Obstarávateľa, alebo Zástupca obstarávateľa.

nahled

6. Status užívateľa

Ak ste zvolili pozíciu Zástupca obstarávateľa, potom je nevyhnutné, aby ste vyplnili identifikáciu obstarávateľa, ktorá sa objaví vo výzve.

nahled

7. Pridanie kontaktu

Ak chcete ako obstarávateľ uviesť ďalší kontakt, je možné zadať nový.

nahled

8. Druh obstarávateľa

Vyberte druh obstarávateľa, či ste podľa zákona o verejnom obstarávaní Verejný obstarávateľ § 7, Osoba podľa § 8, Obstarávateľ § 9 alebo Obstarávateľ mimo režim zákona.

 
nahled

9. Informácie o DNS

V ďalšej časti formulára zvoľte Predmet DNS, Predpokladanú hodnotu DNS a finančný limit zákazky. Následne zadajte Názov DNS, Opis DNS a doplňte dobu trvania DNS.

nahled

10. Predpokladaná hodnota zákazky

Vyberte, o aký druh zákazky sa jedná, či ide o Tovary, Služby, Sociálne služby a iné osobitné služby, Stavebné práce alebo Potraviny. Potom vyplňte Predpokladanú hodnotu DNS bez DPH (čiastka bez medzier) a vyberte, či chcete predpokladanú hodnotu DNS zverejniť.

nahled

11. Zákazka podľa výšky predpokladanej hodnoty

Zvoľte finančný limit zákazky podľa výšky predpokladanej hodnoty.

nahled

12. Názov a predmet DNS

Zadajte Názov DNS a v Opisu DNS popíšte stručne obsah zákazky.

 
nahled

13. Miesto a termíny trvania

Určite miesto, kde bude zákazka realizovaná, napr. miesto, kam má byť tovar dodaný, alebo kde bude prevzatý, prípadne miesto vykonávania prác a služieb a pod. Nezabudnite vyplniť taktiež Termín vytvorenia DNS, Lehotu sprístupnenia predložených žiadostí a Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS.

nahled

14. Interné dokumenty obstarávateľa

Ak máte nejaké súbory k tomuto DNS, ktoré chcete zachovať po celý čas existencie DNS v elektronickom nástroji, môžete ich vložiť tu. Tieto súbory uvidí len členovia vašej organizácie.

nahled

15. Vloženie interných dokumentov obstarávateľa

Po stištění tlačidla Vloženie interných dokumentov zadávateľa sa Vám zobrazí okno pre vkladanie interných dokumentov. V časti Pridať súbor kliknite na tlačidlo Vybrať súbor alebo Prechádzať a vyberte nahrávaný súbor. Potom klinite na tlačidlo Vložiť. Úspešné nahratí súboru je potvrdené oznámením a súbor je zobrazený v časti Nahrané interné dokumenty.

nahled

16. Súťažné podklady

Pre vloženie súboru kliknite na Vybrať súbor alebo Prechádzať, vyberte súbor, ktorý chcete nahrať, a potom kliknite na tlačidlo Vložiť. Uložené súbory sa zobrazia v tabuľke nižšie. Môžete tiež vyplniť Doplňujúce informácie k súťažným podkladom.

 
nahled

17. Uznávaná elektronická značka (UEZ)

Je možné použiť na identifikáciu užívateľov UEZ. Ak zvolíte Áno u Vkladanie UEZ, tak kliknite na Vybrať súbor alebo Prechádzať a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

nahled

18. Povolenie zadanie zákazky v DNS podriadenej organizácii

Pokiaľ chcete podriadeným organizáciám povoliť zadanie zákaziek v DNS, kliknite na Áno, potom na tlačidlo Vybrať.

nahled

19. Výber podriadené organizácie

Zaškrtnutím vyberte organizáciu (subsystém), ktorého užívatelia môžu zadávať zákazky v DNS, vložte UEZ a kliknite na tlačidlo Vložiť UEZ a povoliť zadanie zákazky v DNS.

nahled

20. Úspešné uloženie vybraných podriadených organizácií

Úspešné uloženie vybraných podriadených organizácií.

 
nahled

21. Formuláre ÚVO

Máte možnosť si stiahnuť Formuláre ÚVO. Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť sa Vám zobrazia ich zoznam.

nahled

22. Zobrazenie formulárov ÚVO

Pre stiahnutie Formulárov ÚVO kliknite na modro vyznačený názov formulára. Po kliknutí na vybraný formulár budete v novom okne prehliadača presmerovaný na stránku ÚVO. Pre vyplnenie formuláru musíte byť prihlásený pod Vašim e-mailom a heslom.

nahled

23. Uloženie navrhovaného DNS

Doteraz vyplnené údaje o vytváranom DNS môžete uložiť kliknutím na tlačidlo Uložiť navrhovaný DNS.

nahled

24. Navrhovaný DNS

Zákazka bola úspešne uložená. Navrhovaný DNS je vyznačený sivou farbou. Pre zobrazenie DNS kliknite na ikonu Zobraziť (lupa) a pre editáciu DNS kliknite na ikonu Editovať (ceruzka).

 
nahled

25. Povolenie vytvorenie DNS

Pre povolenie vytvorenie DNS kliknite na tlačidlo Povoliť vytvorenie DNS a v danom termíne umožniť záujemcom predkladanie žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS a tento krok potvrďte.

nahled

26. Povolený DNS

Navrhovaný DNS bol úspešne uložený a povolený. Povolený DNS je vyznačený žltou farbou. Pre zobrazenie DNS kliknite na ikonu Zobraziť (lupa).

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru