certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda

PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE OBSTARÁVATEĽA - 9. Rámcová dohoda §64

nahled

1. Vstup do RD

Do systému elektronického nástroja EVOSERVIS vstúpite prostredníctvom webových stránok www.evoservis.sk. Pre vstup do prebiehajúcich zákaziek kliknite na Prehľad zákaziek.

nahled

2. Prehľad RD

Po kliknutí na Prehľad zákaziek sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad RD.

nahled

3. Pripravované RD

Pripravovaná RD je označená žltou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej RD.

nahled

4. Pripravovaná RD

Po kliknutí na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazí detail RD.

 
nahled

5. Formuláre ÚVO

Pre stiahnutie Formulárou ÚVO kliknite na modro vyznačený názov formulára.

nahled

6. Prebiehajúce RD

Pre vstup do prebiehajúcich rámcových dohôd kliknite na Prehľad rámcových dohôd alebo na tlačidlo Môj účet. V prípade subsystému môžete vstúpiť do rámcovej dohody tiež cez Administráciu. Prebiehajúca rámcová dohoda je označená zelenou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazí informácia o rámcovej dohode.

nahled

7. Prebiehajúca RD

Otvorí sa detail zákazky, ktorá už prebieha. Nájdete tu Súťažné podklady, Komunikačné rozhranie, Ponuky na plnenie VZ na základe RD, kde sú prijaté ponuky od dodávateľa a formuláre ÚVO. Pre zrušenie RD kliknite na tlačidlo Zrušiť RD.

nahled

8. Čerpanie čiastky

V bloku Informácie o rámcovej dohode môžete tiež dopĺňať a upravovať informácie o čerpaní (tzn. Aká suma sa má odpočítať z predpokladanej hodnoty RD a zároveň sa eviduje koľko zostáva k vyčerpaniu v RD) a to po celú dobu trvania RD.

 
nahled

9. Čerpanie čiastky

Záznam o čerpaní sumy bol úspešne uložený, informácie uvidíte v bloku Informácie o rámcovej dohode.

nahled

10. Prijaté ponuky

V Ponuky na plnenie VZ zadávané na základe RD uvidíte prehľad prijatých ponúk, tzn. evidencia čas prijatia ponuky, ID uchádzača, ktorý podal ponuku.

nahled

11. Zrušenie RD

Kliknutím na tlačidlo Zrušiť RD a potvrdením tohto kroku zrušíte RD.

nahled

12. Zrušenie RD

Náhľad na zrušenú rámcovú dohodu.

 
nahled

13. Rámcové dohody s ukončeným príjmom ponúk

V prehľade rámcových dohôd sa vám zobrazí prehľad RD, kde skončil príjem ponúk - stav RD - Hodnotenie. Stav RD - Hodnotenie je označené modrou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej rámcovej dohode, ktorá je v stave Hodnotenie.

nahled

14. Hodnotenie ponúk na plnenie VZ zadávané na základe RD

Náhľad rámcovej dohody - Hodnotenie ponúk na plnenie VZ zadávané na základe RD - bol ukončený príjem ponúk.

nahled

15. Prijaté ponuky na plnenie VZ

V bloku Prijaté ponuky na plnenie VZ zadávané na základe RD uvidíte prehľad prijatých ponúk na plnenie VZ zadávané na základe RD.

nahled

16. Rozhodnutie o uzavretí RD

V stĺpci Rozhodnutie o uzavretí RD / neuzavretia RD uvidíte informácie o tom, či bola prijatá ponuka do RD uzavretá, neuzatvorené alebo ešte nebolo o ponuke rozhodnuté.

 
nahled

17. Rozhodnutie o uzavretí RD

V tejto časti sa Vám zobrazia podrobné informácie o rozhodnutej ponuke, RD uzavretá (tzn. Členovia komisie, náhradníci, ako bolo rozhodnuté o predbežné ponuke zo strany obstarávateľa).

nahled

18. Založenie zákazky v RD

Kliknutím na tlačidlo Založiť zákazku na základe RD - výzva na predloženie ponuky máte možnosť založiť zákazku v RD.

nahled

19. Založenie zákazky v RD

Zobrazí sa Vám Formulár pre založenie zákazky na základe RD, ktorý je pre založenie zákazky potrebné vyplniť.

nahled

20. Zákazky v RD

V prehľade zákazky v tejto RD uvidíte ID zákazky v systéme, ktorej identifikácia je označená číslom RD (7665522336RD) vrátane čísla danej zákazky (001).

 
nahled

21. Zákazka v RD

Náhľad prebiehajúci zákazky v RD.

nahled

22. Odoslania výzvy na poskytnutie plnenia a predloženie návrhu

Kliknutím na tlačidlá Odoslať výzvu na poskytnutie plnenia alebo Odoslať výzvu na predloženie návrhu na uzavretie zmluvy sa Vám zobrazí komunikačné rozhranie RD pre ďalšie rokovania.

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru