certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda

PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE DODÁVATEĽA - 8. Dynamický nákupný systém § 58

nahled

1. Vstup do prebiehajúceho DNS

Do elektronického nástroja EVOSERVIS vstúpite prostredníctvom webových stránok www.evoservis.sk. Potom kliknite na Prehľad zákaziek.

nahled

2. Prehľad DNS

Po kliknutí na Prehľad zákaziek sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad DNS.

nahled

3. Vytvorený DNS

Zobrazí sa prehľad DNS. Vytvorený DNS je označený svetlozelenou farbou. Po kliknutí na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnom DNS.

nahled

4. Detail vytvoreného DNS

Otvorí sa detail vytvoreného DNS. Nájdete tu Informácie o DNS, Súťažné podklady, Komunikačné rozhranie a v neposlednej rade Predloženie žiadosti o zaradenie do DNS.

 
nahled

5. Predloženie žiadosti o zaradenie do DNS

Pre predloženie žiadosti o zaradenie do DNS kliknite na ikonu (plus) Pridať súbor.

nahled

6. Pridanie súboru k žiadosti

Pre pridanie súboru kliknite na Vybrať súbor alebo Prechádzať. Maximálna veľkosť jedného súboru môže byť 8 MB. Potom kliknite na tlačidlo Nahrať.

nahled

7. Potvrdenie žiadosti o zaradenie

Pre vloženie UEZ kliknite na tlačidlo Vybrať UEZ.

nahled

8. Potvrdenie žiadosti o zaradenie

Pre potvrdenie informativnej ponuky vyberte a nahrajte UEZ. Kliknutím na Vybrať súbor vyberiete UEZ a potom kliknite na tlačidlo Nahrať.

 
nahled

9. Predloženie žiadosti o zaradenie do DNS

Predloženie žiadosti o zaradenie do DNS potvrdíte a odošlete cez tlačidlo Predložiť žiadost o zaradenie do DNS.

nahled

10. Úspešné predloženie žiadosti o zaradenie do DNS

Vaša žiadosť bola úspešne prijatá.

nahled

11. Zaradenie žiadosti

O Vašej žiadosti o zaradenie do DNS už bolo rozhodnuté - bol/a jste zaradená do DNS.

nahled

12. Zákazky v DNS

Pre vstup do prebiehajúcich zákaziek kliknite na Prehľad zákaziek na hlavnej stránke elektronického nástroja EVOSERVIS. Po kliknutí na Prehľad zákaziek sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad zákaziek. Do vybranej zákazky vstúpite kliknutím na ikonu lupy.

 
nahled

13. Zákazka v DNS

Náhľad prebiehajúcej zákazky v DNS.

nahled

14. Vloženie ponuky

Kliknite na pole pre vloženie ponuky a vložte ponuku. Pre priloženie súboru k ponuke kliknite na ikonu (plus) Pridať súbor.

nahled

15. Priloženie súboru k ponuke

Pre priloženie súboru k ponuke do zákazky vyberte súbor. Potom kliknite na tlačidlo Nahrať.

nahled

16. Zmazanie súboru k ponuke

V prípade že chcete priložený súbor zmazať, kliknite na tlačidlo Zmazať. Pre vloženie ponuky kliknite na tlačidlo Vložiť ponuku.

 
nahled

17. Vložená ponuka

Ponuka bola úspešne prijatá.

nahled

18. Ukončené zákazky v DNS

Pre zobrazenie ukončených zákaziek kliknite opäť na Prehľad zákaziek. Ukončená zákazka je vyznačená modrou farbou, to znamená, že bol ukončený príjem ponúk a teraz prebieha hodnotenie ponúk, alebo bol ukončený príjem žiadostí o účasť. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke.

nahled

19. Ukončená zákazka v DNS

Detail ukončené zákazky v DNS.

nahled

20. Uzatvorený DNS

Zobrazí sa prehľad všetkých DNS. DNS, kde uplynula doba trvania DNS je označená modrou farbou. Po kliknutí na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazí informácia o DNS.

 
nahled

21. Uzatvorený DNS

Náhľad na uzatvorený DNS - uplynula doba trvania DNS.

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru