certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému

Administration / User Manual - help

PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE DODÁVATEĽA - 9. Rámcová dohoda §64

nahled

1. Vstup do prebiehajúcej RD

Do systému elektronického nástroja EVOSERVIS vstúpite prostredníctvom webových stránok www.evoservis.sk. Potom kliknite na Prehľad zákaziek.

nahled

2. Prehľad RD

Po kliknutí na Prehľad zákaziek sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad RD.

nahled

3. Prebiehajúce RD

Zobrazí sa prehľad prebiehajúcich RD. Prebiehajúca RD je označená zelenou farbou. Po kliknutí na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o RD.

nahled

4. Prebiehajúce RD

Náhľad prebiehajúce RD.

 
nahled

5. Podanie ponuky

Kliknite na pole pre vloženie ponuky a vložte ponuku. Pre priloženie súboru k ponuke kliknite na tlačidlo Pridať súbor.

nahled

6. Pridanie súboru

Pre pridanie súboru k ponuke do rámcovej dohody vyberte súbor. Potom kliknite na tlačidlo Nahrať.

nahled

7. Potvrdenie ponuky

Pre vloženie UEZ kliknite na tlačidlo Vybrať UEZ.

nahled

8. Potvrdenie ponuky

Pri predložení Vašej ponuky vyberte a nahrajte UEZ (súbor s príponou cer). Kliknutím na Vybrať súbor vyberiete UEZ a potom kliknite na tlačidlo Nahrať.

 
nahled

9. Podanie ponuky

Podanie ponuky potvrdíte a odošlete cez tlačidlo Vložiť ponuku.

nahled

10. Úspešné predloženie ponuky

Ponuka bola úspešne prijatá.

nahled

11. Ukončený príjem ponúk v RD

Zobrazí sa prehľad všetkých rámcových dohôd. Rámcová dohoda, kde bol ukončený príjem ponúk je označená modrou farbou. Po kliknutí na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazí informácia o rámcovej dohode.

nahled

12. Ukončený príjem ponúk v RD

Náhľad na ukončený príjem ponúk v RD, kde bude následne prebiehať hodnotenie ponúk na plnenie VZ zadávané na základe RD.

 
nahled

13. Zákazky v RD

Pre vstup do prebiehajúcich zákaziek kliknite na Prehľad zákaziek na hlavnej stránke elektronického nástroja EVOSERVIS. Po kliknutí na Prehľad zákaziek sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad zákaziek.

nahled

14. Zákazka v RD

Náhľad prebiehajúci zákazky v RD.

nahled

15. Vloženie ponuky

Kliknite na pole pre vloženie ponuky a vložte ponuku. Pre priloženie súboru k ponuke kliknite na ikonu (plus) Pridať súbor.

nahled

16. Pridanie súboru k ponuke

Pre pridanie súboru k ponuke do zákazky vyberte súbor. Potom kliknite na tlačidlo Nahrať.

 
nahled

17. Zmazanie súboru k ponuke

V prípade že chcete priložený súbor zmazať, kliknite na tlačidlo Zmazať. Pre vloženie ponuky kliknite na tlačidlo Vložiť ponuku.

nahled

18. Vložená ponuka

Ponuka bola úspešne prijatá.

nahled

19. Ukončené zákazky v RD

Pre zobrazenie ukončených zákaziek kliknite opäť na Prehľad zákaziek Ukončená zákazka je vyznačená modrou farbou, to znamená, že bol ukončený príjem ponúk a teraz prebieha hodnotenie ponúk, alebo bol ukončený príjem žiadostí o účasť. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke.

nahled

20. Ukončená zákazka v RD

Náhľad ukončené zákazky v RD.

 
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru