certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda

PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE ČLENA KOMISIE - Dynamický nákupný systém § 58

nahled

1. Vstup do DNS

Do systému elektronického nástroja EVOSERVIS vstúpite prostredníctvom webových stránok www.evoservis.sk. Pre vstup do prebiehajúcich zákaziek kliknite na Prehľad zákaziek.

nahled

2. Prehľad DNS

Po kliknutí na Prehľad zákaziek sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad DNS.

nahled

3. Prebiehajúcí DNS

Pre vstup do prebiehajúcich DNS kliknite na Prehľad DNS. Prebiehajúce DNS je označený zelenou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazí informácia o DNS.

nahled

4. Prebiehajúce DNS

Otvorí sa detail zákazky, ktorá už prebieha.

 
nahled

5. Komunikačné rozhranie

Pre komunikáciu vložte do okna určeného pre text vašu správu a kliknutím na ikonu Pridať (plus) vyberte príjemcov správy.

nahled

6. Rokovanie hodnotiacej komisie

V bodě Jednání hodnotící komise z pohledu člena hodnotící komise je zapotřebí vložit e-podpis a potvrdit vložení e-podpisu přes tlačítko Vložit.

nahled

7. Rokovanie hodnotiacej komisie

Pro zpřístupnění obsahu předběžných nabídek DNS "Jednání hodnotící komise" vyčkejte na vložení nejméně 2/3 e-podpisů / UEZ členů komise.

nahled

8. Prijaté informativne ponuky

Po ukončení jednání hodnotící komise jste povinni sepsat příslušné protokoly a vložit je do Komunikačního rozhraní pro jednání hodnotící komise a adresovat je zadavateli.

 
nahled

9. Prijaté informativne ponuky

V Jednání hodnotící komise z pohledu člena hodnotící komise se Vám zobrazí podrobné informace k předběžné nabídce (tzn. členové komise, náhradníci, jak bylo rozhodnuto o předběžné nabídce ze strany zadavatele).

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK