certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda

PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE ČLENA KOMISIE - Rámcová dohoda §64

nahled

1. Vstup do RD

Do systému elektronického nástroja EVOSERVIS vstúpite prostredníctvom webových stránok www.evoservis.sk. Pre vstup do prebiehajúcich zákaziek kliknite na Prehľad zákaziek.

nahled

2. Prehľad RD

Po kliknutí na Prehľad zákaziek sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad RD.

nahled

3. Rámcové dohody s ukončeným príjmom ponúk

V prehľade rámcových dohôd sa vám zobrazí prehľad RD, kde skončil príjem ponúk - stav RD - Hodnotenie. Stav RD - Hodnotenie je označené modrou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej rámcovej dohode, ktorá je v stave Hodnotenie.

nahled

4. Rámcová dohoda s ukončeným príjmom ponúk

Náhľad rámcovej dohody - Hodnotenie ponúk na plnenie VZ zadávané na základe RD - bol ukončený príjem ponúk.

 
nahled

5. Komunikačné rozhranie

Pre komunikáciu vložte do okna určeného pre text vašu správu a kliknutím na ikonu Pridať (plus) vyberte príjemcov správy.

nahled

6. Rokovanie hodnotiacej komisie

Po zpřístupnění obsahu předběžných nabídek RS "Jednání hodnotící komise" vložte svůj UEZ.

nahled

7. Rokovanie hodnotiacej komisie

Pro zpřístupnění obsahu přijatých nabídek na plnění VZ zadávané na základě RS vyčkejte na vložení nejméně 2/3 UEZ členů komise.

nahled

8. Prijaté ponuky

Náhled na přijaté nabídky a informace jak bylo rozhodnuto o uzavření RS.

 
nahled

9. Prijaté ponuky

V této části se Vám zobrazí podrobné informace o rozhodnuté nabídce, RS uzavřena (tzn. členové komise, náhradníci, jak bylo rozhodnuto o předběžné nabídce ze strany zadavatele).

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru