certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

SPRAMA, s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Obec Veľké Dvorníky
Adresa: Hlavná 190/16
929 01 Veľké Dvorníky
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Obec Veľké Dvorníky
PhDr. Ján Urogi
0901757758

Zástupca obstarávateľa:
SPRAMA, s.r.o.
Ján Jarošík
+421903456723
jarosikjano@gmail.com

Stav zákazky

Zrušená

Zákazka bola zrušená.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 6602705172
Názov zákazky: Sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké Dvorníky
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 58 391.31 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 13.3.2019 o 10:15
Termín ukončenia príjmu ponúk: 27.3.2019 o 10:00
Opis predmetu zákazky

Realizácia služby sanácie prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky, Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu.
Pôjde o odstránenie nepovolených skládok nachádzajúcich sa na viacerých pozemkoch patriacich obci.
Projekt Dobudovanie systému triedeného zberu a sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké Dvorníky, ITMS NFP
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Realizácia služby sanácie prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky, Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu.
Pôjde o odstránenie nepovolených skládok nachádzajúcich sa na viacerých pozemkoch patriacich obci.
Projekt Dobudovanie systému triedeného zberu a sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké Dvorníky, ITMS NFP 312060L368.


Späť

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru