certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Spojená škola internátna

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Spojená škola internátna
Adresa: M. Urbana 160/45
029 01 Námestovo
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Spojená škola internátna
Ing. Miroslav Rentka
907332290
miroslav.rentka@ssino.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 3592094387
Názov zákazky: Združená dodávka zemného plynu na rok 2022 - 2023
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 63 564 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 24.2.2022 o 19:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 4.3.2022 o 15:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na pravidelné zabezpečovanie združenej dodávky zemného plynu pre potreby Spojenej školy internátnej - Námestovo.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na pravidelné zabezpečovanie združenej dodávky zemného plynu pre potreby Spojenej školy internátnej - Námestovo.


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru