certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Tender-servis s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Obec Stará Bystrica
Adresa: Centrum 537
023 04 Stará Bystrica
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Obec Stará Bystrica
PhDr. JUDr. Ján Podmanický, PhD.
041/4395122
starabystrica@starabystrica.sk

Zástupca obstarávateľa:
Tender-servis s.r.o.
Mgr. Ján Jarošík
0910544413
tenderservis.sro@gmail.com

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 2002507778
Názov zákazky: Obstaranie vybavenia školskej knižnice
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 34 050.13 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 6.7.2021 o 14:15
Termín ukončenia príjmu ponúk: 19.7.2021 o 14:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodávka kníh do školskej knižnice v rámci projektu Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole s materskou školou v Starej Bystrici. Uchádzač dodá verejným obstarávateľom požadované knižné tituly do 30 dní od zadania objednávky. Uchádzač je povinný dodať všetky požadované tituly v požadovanom množstve podľa ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je dodávka kníh do školskej knižnice v rámci projektu Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole s materskou školou v Starej Bystrici. Uchádzač dodá verejným obstarávateľom požadované knižné tituly do 30 dní od zadania objednávky. Uchádzač je povinný dodať všetky požadované tituly v požadovanom množstve podľa priloženého rozpočtu, ktorý zároveň ocení a vloží ako prílohu ponuky.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru