certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Tender-servis s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Kysucká galéria v Oščadnici
Adresa: Osčadnica 13
023 01 Oščadnica
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Kysucká galéria v Oščadnici
Vladislav Zabel
+421 414332166

Zástupca obstarávateľa:
Tender-servis s.r.o.
Mgr. Ján Jarošík
0910544413
tenderservis.sro@gmail.com

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 0128689054
Názov zákazky: Kysucká galéria v Oščadnici - stavebné úpravy budovy - fasáda a kanalizačná prípojka
Typ zákazky: Nadlimitná zákazka
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 154 294.16 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 12.7.2021 o 14:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 16.9.2021 o 10:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Zákazka sa skladá z dvoch častí: 1. Stavebné úpravy budovy - fasáda a 2. Kanalizačná prípojka. 1. Predmetom rekonštrukcie sú stavebné úpravy objektu Kysuckej galérie. Jedná sa objekt kaštieľa Oščadnica, ktorý je zapísaný ako Národná kultúrna pamiatka / NKP / a je v súčasnosti využívaný ako galéria umenia. Rekonštrukčné práce pozostávajú z obnovy fasády v ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Zákazka sa skladá z dvoch častí: 1. Stavebné úpravy budovy - fasáda a 2. Kanalizačná prípojka. 1. Predmetom rekonštrukcie sú stavebné úpravy objektu Kysuckej galérie. Jedná sa objekt kaštieľa Oščadnica, ktorý je zapísaný ako Národná kultúrna pamiatka / NKP / a je v súčasnosti využívaný ako galéria umenia. Rekonštrukčné práce pozostávajú z obnovy fasády v zmysle Rozhodnutia KPÚ ZA-2017/25315-2/98359/PIE v Žiline, práce budú realizované pod dohľadom reštaurátora. Obnova fasády nadväzuje sa prebiehajúce stavebné práce realizované od r. 2020, ktorými sa vytvoria nové výstavné priestory v podkroví, prístavba krytej terasy na východnej strane objektu a celková rekonštrukcia v interiéroch budovy. 2. Predmetom zákazky je vybudovanie napojenia objektu kaštieľa a depozitárov kaštieľa v Oščadnici na novovybudovanú verejnú splaškovú kanalizáciu, ktorá je umiestnená v telese cesty III. triedy číslo 2013 a v prístupovej ceste ku kaštieľu.


Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru