certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Tender-servis s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: RABČAN SP, s.r.o., r.s.p.
Adresa: Hlavná 426
029 44 Rabča
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
RABČAN SP, s.r.o., r.s.p.
Ing. Tomáš Kekeliak

rabcansp@rabca

Zástupca obstarávateľa:
Tender-servis s.r.o.
Mgr. Ján Jarošík
0910544413
tenderservis.sro@gmail.com

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 1651407694
Názov zákazky: Nákup traktora s príslušenstvom pre RABČAN SP
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 20.4.2022 o 8:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 29.4.2022 o 15:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup nového traktora, zadnej natáčacej radlice a priekopového mulčovača, ktoré budú kompatibilné s traktorom. Stroje budú slúžiť na zabezpečenie údržby verejných priestranstiev, starostlivosť o verejnú zeleň, zber a zvoz odpadu, práce pri výstavbe objektov a infraštruktúry a pod.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je nákup nového traktora, zadnej natáčacej radlice a priekopového mulčovača, ktoré budú kompatibilné s traktorom. Stroje budú slúžiť na zabezpečenie údržby verejných priestranstiev, starostlivosť o verejnú zeleň, zber a zvoz odpadu, práce pri výstavbe objektov a infraštruktúry a pod.


Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru