certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Tender-servis s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: RABČAN SP, s.r.o., r.s.p.
Adresa: Hlavná 426
029 44 Rabča
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
RABČAN SP, s.r.o., r.s.p.
Ing. Tomáš Kekeliak

rabcansp@rabca

Zástupca obstarávateľa:
Tender-servis s.r.o.
Mgr. Ján Jarošík
0910544413
tenderservis.sro@gmail.com

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 0665746331
Názov zákazky: Nákup 5 miestneho úžitkového vozidla pre RABČAN SP
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 21.4.2022 o 8:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 2.5.2022 o 15:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup nového úžitkového 5 miestneho vozidla. 8. V prípade zákaziek s nízkou hodnotou zadávaných výlučne formou oslovovania min. troch potenciálnych záujemcov zaslaním výzvy na predkladanie ponúk, je možné sa v prípade technických špecifikácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je nákup nového úžitkového 5 miestneho vozidla. 8. V prípade zákaziek s nízkou hodnotou zadávaných výlučne formou oslovovania min. troch potenciálnych záujemcov zaslaním výzvy na predkladanie ponúk, je možné sa v prípade technických špecifikácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby za predpokladu, že všetci potenciálni záujemcovia oslovení s výzvou na predkladanie ponúk sú spôsobilí dodať predmet zákazky spĺňajúci určené technické špecifikácie. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch špecifikoval značku a typ požadovaného vozidla.


Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru