certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

TORVO s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Obec Záhorská Ves
Adresa: Hlavná 29
900 65 Záhorská Ves
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Obec Záhorská Ves


Zástupca obstarávateľa:
Ing.Richard Tomík
Jana Mikulová
+421948569434
mikulova@torvo.sk

Kontaktná osoba:
TORVO SK s.r.o.
Mgr. Jana Mikulová
0908050348
mikulova@torvo.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 2210043640
Názov zákazky: Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Záhorská Ves
Typ zákazky: Podlimitná zákazka
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 151 660.82 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 1.4.2022 o 10:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 14.4.2022 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Záhorská Ves

Opis predmetu zákazky ×

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Záhorská Ves


Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru