certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S.

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa: Ondavská 8
040 11 Košice
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ing. Zuzana Bučeková
055/789 1624
zbucekova@vusch.sk

Stav DNS

DNS je zriadený a umožňuje záujemcom predkladať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS

Záujemcovia môžu predkladať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS v lehote do 23.11.2021 v 12:00

Informácie o DNS

ID DNS v EN: 0512860459DNS
Názov DNS: Kontrastné látky pre potreby VÚSCH, a. s.
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 24.11.2017 v 14:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 2.1.2018 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 23.11.2021 v 12:00
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Prehľad zákaziek v tomto DNS: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: Kontrastné látky pre potreby VÚSCH, a. s.
Opis DNS:
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS pre potreby VÚSCH, a. s. bude dodávka kontrastných látok so zameraním najmä na diagnostické účely.
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Tovary
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Nadlimitná zákazka
Predpokladaná hodnota DNS: 1085000 EUR bez DPH
Miesto plnenia: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Ondavská 8, 040 11 Košice, Slovenská republika
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/vusch/dns_prijem_zadosti.php?id=263
URL adresa profilu obstarávateľa: neuvedeno
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 24.11.2017 v 14:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 2.1.2018 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 23.11.2021 v 12:00

Prehľad zákaziek v tomto DNS

×
ID zákazky v systéme Názov zákazky Stav zákazky Akcia
0512860459DNS-001 Kontrastné látky pre potreby VÚSCH, a. s. - typ č. 1 Uzavretá
0512860459DNS-002 Kontrastné látky pre potreby VÚSCH, a. s. – typ č. 2 Uzavretá
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×

Opis DNS

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS pre potreby VÚSCH, a. s. bude dodávka kontrastných látok so zameraním najmä na diagnostické účely.

Opis DNS

×

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS pre potreby VÚSCH, a. s. bude dodávka kontrastných látok so zameraním najmä na diagnostické účely.

Súťažné podklady
Súťažné podklady DNS
Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
3. Príloha č. 2 SP - Informácia o sortimente.pdf 203.1 kB
2. Príloha č. 1 SP - VPP DNS.pdf 665.4 kB
1. SP.pdf 540.4 kB

Vysvetlenia a dodatočné informácie

Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
VPP - verzia č. 2.pdf 654.3 kB

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

Súbor na stiahnutie Typ súboru
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru