certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S.

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa: Ondavská 8
040 11 Košice
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ing. Alena Dohnalová
+421557891629
adohnalova@vusch.sk

Stav DNS

DNS je zriadený a umožňuje záujemcom predkladať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS

Záujemcovia môžu predkladať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS v lehote do 19.2.2022 v 12:00

Informácie o DNS

ID DNS v EN: 9061552435DNS
Názov DNS: Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 20.2.2018 v 12:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 26.3.2018 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 19.2.2022 v 12:00
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Prehľad zákaziek v tomto DNS: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Opis DNS:
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS pre potreby VÚSCH, a.s. bude dodávka spotrebného zdravotníckeho materiálu a špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú angiológiu so zreteľom najmä na liečbu hypertenzie pomocou rádiofrekvenčnej ablácie renálnych artérií za účelom renálnej denervácie systémom s jednorázovým katétrom ku kompatibilnému RF generátoru, so zreteľom na endovaskulárnu liečbu periférnych tepien DKK vrátane brušnej aorty, renálnych tepien a periférneho a centrálneho venózneho systému, na diagnostické a špeciálne (doplňujúce) menej časté endovaskulárne procedúry, pre endovaskulárne intervencie (intervenčná vaskulárna angiológia) so zameraním na spotrebný zdravotnícky a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú liečbu aneuryziem hrudnej a brušnej aorty, a to najmä rôzne druhy a typy zavádzačov, stentgraftov, katétrov, systémov na zabezpečenie fixácie a utesnenia medzi endovaskulárnymi aortálnymi stentgraftami a natívnou tepnou, vodičov, uzatváracích systémov, oklúderov, stentgraftov, angiografických setov, reentry systémov, embolizačných systémov, insuflačných púmp, lás na odstránenie cudzích telies, rekanalizačných mikrodisekčných systémov, stentov, balónov, protekčných systémov, filtrov, oklúzorov a ostatného spotrebného zdravotníckeho a špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú angiológiu podľa aktuálnych prevádzkových potrieb VOB.
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Tovary
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Nadlimitná zákazka
Predpokladaná hodnota DNS: 17524300 EUR bez DPH
Miesto plnenia: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice, Slovenská republika
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/vusch/dns_prijem_zadosti.php?id=292
URL adresa profilu obstarávateľa: neuvedeno
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 20.2.2018 v 12:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 26.3.2018 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 19.2.2022 v 12:00

Prehľad zákaziek v tomto DNS

×
ID zákazky v systéme Názov zákazky Stav zákazky Akcia
9061552435DNS-001 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na liečbu hypertenzie pomocou rádiofrekvenčnej ablácie renálnych artérií – renálnou denerváciou Zrušená
9061552435DNS-002 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem – stentgrafty, fixačný systém a príslušenstvo k nim Zrušená
9061552435DNS-003 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem a aneuryziem v periférnych tepnách v špecifických prípadoch - hustopletené tok modulujúce stenty Uzavretá
9061552435DNS-004 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na zavádzače a rekanalizačné 0.035´´ vodiče Uzavretá
9061552435DNS-005 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na perkutánnu aspiračnú endovaskulárnu liečbu akútnych a subakútnych tromboembolických tepenných uzáverov - revaskularizačný trombektomický aspiračný katéter Uzavretá
9061552435DNS-006 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na endovaskulárnu liečbu trombotických tepnových a žilových uzáverov - revaskularizačné trombolytické katétre Uzavretá
9061552435DNS-007 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu na liečbu periférneho tepnového systému končatín - so zameraním na balónexpandovateľné Co-Cr stenty Zrušená
9061552435DNS-008 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín - liekom poťahovanými samoexpandovateľnými stentami Uzavretá
9061552435DNS-009 2. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem – stentgrafty, fixačný systém a príslušenstvo k nim Uzavretá
9061552435DNS-010 9. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu zameraný na sterilný angiografický set Uzavretá
9061552435DNS-011 10. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu periférnych tepien DK - re-entry zariadenie s vodičmi Uzavretá
9061552435DNS-012 11. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu pevným fixovaným a tekutým embolizačným materiálom Uzavretá
9061552435DNS-013 12. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu resp. uzáver ciev - periférnym pevným nefixovaným embolizačným materiálom Zrušená
9061552435DNS-014 13. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu ciev ako súčasť PTA procedúr resp. implantácií balón expandovateľných stentov - zamerané na manometrické PTA striekačky Uzavretá
9061552435DNS-015 14. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín infrapopliteálnej oblasti - DES balónexpandovateľné stenty Uzavretá
9061552435DNS-016 16. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na endovaskulárne intervencie periférnych tepien nízkoprofilovým systémom 4F Uzavretá
9061552435DNS-017 19. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na renálne balónexpandovateľné stenty Uzavretá
9061552435DNS-018 20. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na špeciálne (doplňujúce) menej časté endovaskulárne procedúry - všeobecné a špeciálne PTA katétre so zamerením na rezistentné a kalcifikované lézie, venózne steny a periférne cievne stentgrafty Zrušená
9061552435DNS-019 21. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na špeciálne superflexibilné kink rezistentné stenty s možnou implantáciou v popliteálnej oblasti a vodiče 0.014´´a 0.018´´ rozmeru a kompatibilný PTA katéter Uzavretá
9061552435DNS-020 22. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na špeciálne periférne cievne stentgrafty na 0,014´´ a 0,035´´ vodiče, zavádzače a coily s využitím aj pri endograftingu aorty a riešení komplikácií Zrušená
9061552435DNS-021 24. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál na transradiálnu/transbrachiálnu intervenciu 4F a 5F konceptu Uzavretá
9061552435DNS-022 25. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na špeciálne closed cell arteriálne stenty a špeciálne DCB ( dlhé balóny ) s nízkym crossing profilom a zároveň scóring balón Uzavretá
9061552435DNS-023 26. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na mikrodisekčné katétre pre CTO so zavádzačmi a vodičmi Uzavretá
9061552435DNS-024 15. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu aorty - aortálnymi stentami, s možnosťou implantácie aj u vena cava a samoexpandovateľné stenty na liečbu periférneho venózneho systému končatín a PTA balónkové katétre na veľký priemer ciev Zrušená
9061552435DNS-025 18. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na balón expandovateľné pokryté stenty-stentgrafty na suprainguinálne tepny vrátane na aortu Uzavretá
9061552435DNS-026 23. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na vodiče k intervencii na tepnách DK a samo-expandovateľným ilickým stentom Uzavretá
9061552435DNS-027 27. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na ošetrenie komplexných lézií prevažne femorálnej oblasti s možnosťou riešenia komplikácií periférnych intervencii na infra aj suprainguinálnych tepnách Zrušená
9061552435DNS-028 28. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na diagnostické a terapeutické katétre Uzavretá
9061552435DNS-029 29. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín - PTA, DCB PTA katétre a samo-expandovateľné stenty Uzavretá
9061552435DNS-030 30. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na intervencie periférnych tepien crossover technikou resp. brachiálnym alebo radiálnym prístupom Uzavretá
9061552435DNS-031 32. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu na liečbu periférneho tepnového systému končatín - so zameraním na balónexpandovateľné Co-Cr stenty Uzavretá
9061552435DNS-032 33. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na špeciálne ( doplňujúce ) menej časté endovaskulárne procedúry - všeobecné a špeciálne PTA katétre so zameraním na rezistentné a kalcifikované lézie a periférne cievne stentgrafty Uzavretá
9061552435DNS-033 17. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na aterektomické tepnové katétrové systémy, vodiče a support katétre Uzavretá
9061552435DNS-034 35. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na špeciálne periférne cievne stentgrafty na 0,035´´ vodič, zavádzače a coily s využitím aj pri endograftingu aorty a riešení ich event. komplikácií Uzavretá
9061552435DNS-035 36. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na perkutánne implantovateľné vaskulárne oklúdery Uzavretá
9061552435DNS-036 37. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu aorty - aortálnymi stentami, s možnosťou implantácie aj u vena cava a PTA balónkové katétre na veľký priemer ciev Uzavretá
9061552435DNS-037 39. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál - aterektomicko-trombektomické katétre s príslušenstvom kompatibilné so zdrojovou jednotkou - konzolou aterektomického systému s aktívnou aspiráciou Uzavretá
9061552435DNS-038 40. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na cievne uzávery po punkcii a.femoralis na mechanickom princípe Uzavretá
9061552435DNS-039 41. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na rekanalizačné periférne vodiče a kombinované mikrokatétre s vodičmi Uzavretá
9061552435DNS-040 42. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál na špeciálne typy neurointervencii – tromboembolické extrakcie Uzavretá
9061552435DNS-041 43. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál na akútny neurointervenčný - STROKE program Uzavretá
9061552435DNS-042 44. individuálna zákazka - Špeciálna zdravotnícky materiál na akútne ischemické neurointervencie a coily na ošetrenie neurolézií Uzavretá
9061552435DNS-043 38. individuálna zákazka - Systém kompatibilných stentgraftov pre komplexnú endovaskulárnu liečbu-reparáciu aneuryziem, disekcií, transekcií a iných zlyhaní funkcie aorty, vrátane na mieru vyrábaných stentgraftov a komplexného príslušenstva nevyhnutného k implantácií Uzavretá
9061552435DNS-044 45. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem – stentgrafty, fixačný systém a príslušenstvo k nim Zrušená
9061552435DNS-045 46. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na endovaskulárne intervencie periférnych tepien nízkoprofilovým systémom 4F Uzavretá
9061552435DNS-046 47. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem – stentgrafty, fixačný systém a príslušenstvo k nim Uzavretá
9061552435DNS-047 48. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem a aneuryziem v periférnych tepnách v špecifických prípadoch - hustopletené tok modulujúce stenty Uzavretá
9061552435DNS-048 49. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na endovaskulárnu liečbu trombotických tepnových a žilových uzáverov - revaskularizačné trombolytické katétre Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-049 52. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín - liekom poťahovanými samoexpandovateľnými stentami Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-050 53. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu ciev ako súčasť PTA procedúr resp. implantácií balón expandovateľných stentov - zamerané na manometrické PTA striekačky Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-051 54. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín infrapopliteálnej oblasti - DES balónexpandovateľné stenty Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-052 55. individuálna zákazka - Špeciálne trombolytické katétre kompatibilné s prenosnou 2-kanálovou jednotkou na ultrazvukom akcelerovanú trombolýzu Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-053 50. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na zavádzače a rekanalizačné 0.035´´ vodiče Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-054 56. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na perkutánne implantovateľné vaskulárne oklúdery Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-055 57. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu zameraný na sterilný angiografický set Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-056 58. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na špeciálne superflexibilné kink rezistentné stenty s možnou implantáciou v popliteálnej oblasti a vodiče 0.014´´a 0.018´´ rozmeru a kompatibilný PTA katéter Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-057 59. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu pevným fixovaným a tekutým embolizačným materiálom Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-058 60. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na špeciálne ( doplňujúce ) menej časté endovaskulárne procedúry - všeobecné a špeciálne PTA katétre so zamerením na rezistentné a kalcifikované lézie a periférne cievne stentgrafty Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-059 61. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na špeciálne closed cell arteriálne stenty a špeciálne DCB ( dlhé balóny ) s nízkym crossing profilom a zároveň scóring balón Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-060 62. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na vodiče k intervencii na tepnách DK a samo-expandovateľným ilickým stentom Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-061 63. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na intervencie periférnych tepien crossover technikou resp. brachiálnym alebo radiálnym prístupom Zrušená
9061552435DNS-062 64. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na balón expandovateľné pokryté stenty-stentgrafty na suprainguinálne tepny vrátane na aortu Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-063 65. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál nízkoprofilového konceptu na intervenciu 4F a 5F konceptu Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-064 66. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu na liečbu periférneho tepnového systému končatín - so zameraním na balónexpandovateľné Co-Cr stenty Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-065 67. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na aterektomické tepnové katétrové systémy a support katétre Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-066 68. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín - PTA, DCB PTA katétre a samo-expandovateľné stenty Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-067 69. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na renálne balónexpandovateľné stenty Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-068 70. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu periférnych tepien DK - re-entry zariadenie s vodičmi Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-069 72. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na diagnostické a terapeutické katétre Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-070 73. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na intervencie periférnych tepien crossover technikou resp. brachiálnym alebo radiálnym prístupom Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-071 74. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál na akútne neurointervencie, vrátane distálnych katétrov, mikrokatétrov, lepidla a karotického stentu Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-072 75. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na špeciálne periférne cievne balón-expandovateľné stentgrafty na 0,035´´ vodiče, zavádzače veľkých priemerov a coily s využitím aj pri endograftingu aorty a riešení komplikácií Zrušená
9061552435DNS-073 76. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu aorty - aortálnymi stentami, s možnosťou implantácie aj vo vena cava a PTA balónikové katétre na veľký priemer ciev Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-074 77. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál - aterektomicko-trombektomické katétre s príslušenstvom kompatibilné so zdrojovou jednotkou - konzolou aterektomického systému s aktívnou aspiráciou Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-075 78. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál na neurointervencie, vrátane odputateľného stent-retrieveru, intrakraniálnych coilov a kompatibilných katétrov a mikrokatétrov Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-076 79. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na cievne uzávery po punkcii a.femoralis na mechanickom princípe Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-077 80. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál prevažne na akútne neurointervencie, vrátane stentového systému s PTA balónikovým systémom Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-078 81. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na rekanalizačné periférne vodiče, mikrokatétre a kombinované mikrokatétre s vodičmi Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-079 84. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál na špeciálne typy neurointervencii – tromboembolické extrakcie Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-080 85. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál na akútny neurointervenčný - STROKE program Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-081 82. individuálna zákazka - Systém kompatibilných stentgraftov pre komplexnú endovaskulárnu liečbu-reparáciu aneuryziem, disekcií, transekcií a iných zlyhaní funkcie aorty, vrátane na mieru vyrábaných stentgraftov a komplexného príslušenstva nevyhnutného k implantácií Zrušená
9061552435DNS-082 83. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál na akútne ischemické neurointervencie a ošetrenie neurolézií Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-083 86. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na špeciálne zavádzače veľkých priemerov a coily s využitím aj pri endograftingu aorty a riešení komplikácií Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-084 87. individuálna zákazka - Systém kompatibilných stentgraftov pre komplexnú endovaskulárnu liečbu-reparáciu aneuryziem, disekcií, transekcií a iných zlyhaní funkcie aorty, vrátane na mieru vyrábaných stentgraftov a komplexného príslušenstva nevyhnutného k implantácií Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-085 89. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na vodiče k intervencii na tepnách DK a samo-expandovateľný ilický stent Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-086 88. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na zavádzače a rekanalizačné 0.035´´ vodiče Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-087 94. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín - PTA, DCB PTA katétre a samo-expandovateľné stenty Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-088 95. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál nízkoprofilového konceptu na intervenciu 4F a 5F konceptu Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-089 91. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na endovaskulárnu liečbu trombotických tepnových a žilových uzáverov - revaskularizačné trombolytické katétre Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-090 93. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu zameraný na sterilný angiografický set Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-091 99. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na špeciálne superflexibilné kink rezistentné stenty s možnou implantáciou v popliteálnej oblasti a vodiče 0.014´´a 0.018´´ rozmeru a kompatibilný PTA katéter Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-092 100. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na endovaskulárne intervencie periférnych tepien nízkoprofilovým systémom 4F Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-093 101. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na diagnostické a terapeutické katétre Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-094 102. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na špeciálne ( doplňujúce ) menej časté endovaskulárne procedúry - všeobecné a špeciálne PTA katétre so zameraním na rezistentné a kalcifikované lézie a periférne cievne stentgrafty Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-095 103. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na perkutánne implantovateľné vaskulárne oklúdery Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-096 104. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu na liečbu periférneho tepnového systému končatín - so zameraním na balónexpandovateľné Co-Cr stenty Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-097 96. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na balón expandovateľné pokryté stenty-stentgrafty na suprainguinálne tepny vrátane na aortu Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-098 97. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu periférnych tepien DK - re-entry zariadenie s vodičmi Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-099 98. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na intervencie periférnych tepien crossover technikou resp. brachiálnym alebo radiálnym prístupom Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-100 92. individuálna zákazka - Špeciálne trombolytické katétre kompatibilné s prenosnou 2-kanálovou jednotkou na ultrazvukom akcelerovanú trombolýzu Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-101 90. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem – stentgrafty, fixačný systém a príslušenstvo k nim Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-102 105. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál na akútne neurointervencie, vrátane distálnych katétrov, mikrokatétrov, lepidla a karotického stentu Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-103 106. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na rekanalizačné periférne vodiče, mikrokatétre a kombinované mikrokatétre s vodičmi. Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-104 107. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál na špeciálne typy neurointervencii – tromboembolické extrakcie Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-105 110. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na renálne balónexpandovateľné stenty Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-106 109. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na špeciálne closed cell arteriálne stenty a špeciálne DCB ( dlhé balóny ) s nízkym crossing profilom a zároveň scóring balón Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-107 108. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín infrapopliteálnej oblasti - DES balónexpandovateľné stenty Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-108 111. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu ciev ako súčasť PTA procedúr resp. implantácií balón expandovateľných stentov - zamerané na manometrické PTA striekačky Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-109 112. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín - liekom poťahovanými samoexpandovateľnými stentami Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-110 113. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na aterektomické tepnové katétrové systémy a support katétre Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-111 114. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na vodiče k intervencii na tepnách DK a samo-expandovateľný ilický stent Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-112 115. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál nízkoprofilového konceptu na intervenciu 4F a 5F konceptu Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-113 116. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín - PTA, DCB PTA katétre a samo-expandovateľné stenty Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-115 117. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu aorty - aortálnymi stentami, s možnosťou implantácie aj vo vena cava a PTA balónikové katétre na veľký priemer ciev Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-116 118. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál - aterektomicko-trombektomické katétre s príslušenstvom kompatibilné so zdrojovou jednotkou - konzolou aterektomického systému s aktívnou aspiráciou Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-117 119. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál na neurointervencie, vrátane odputateľného stent-retrieveru, intrakraniálnych coilov a kompatibilných katétrov a mikrokatétrov Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-118 120. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na cievne uzávery po punkcii a.femoralis na mechanickom princípe Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-119 121. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál na akútne ischemické neurointervencie a ošetrenie neurolézií Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-120 122. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál na akútny neurointervenčný - STROKE program Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-121 123. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na špeciálne zavádzače veľkých priemerov a coily s využitím aj pri endograftingu aorty a riešení komplikácií Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-122 126. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál na zavádzanie a extrakciu dočasných protekcií do dolnej dutej žily Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-123 141. individuálna zákazka - Špeciálne trombolytické katétre kompatibilné s prenosnou 2-kanálovou jednotkou na ultrazvukom akcelerovanú trombolýzu Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-124 135. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu periférnych tepien DK - re-entry zariadenie s vodičmi Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-125 136. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na endovaskulárnu liečbu trombotických tepnových a žilových uzáverov - revaskularizačné trombolytické katétre Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-126 137. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na balón expandovateľné pokryté stenty-stentgrafty na suprainguinálne tepny vrátane na aortu Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-127 138. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na diagnostické a terapeutické katétre Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-128 139. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu zameraný na sterilný angiografický set Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-129 140. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na zavádzače a rekanalizačné 0.035´´ vodiče Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-130 147. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem – bežne dostupnými (nie na mieru vyrábanými) stentgraftami a ich modifikáciami a príslušenstvo k nim Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-131 130. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na špeciálne ( doplňujúce ) menej časté endovaskulárne procedúry - špeciálne PTA katétre so zameraním na rezistentné a kalcifikované lézie a periférne cievne stentgrafty Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-132 134. individuálna zákazka - Systém kompatibilných špeciálnych stentgraftov pre komplexnú endovaskulárnu liečbu-reparáciu aneuryziem, disekcií aorty, vrátane na mieru vyrábaných stentgraftov a komplexného príslušenstva nevyhnutného k implantácií Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-133 146. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na špeciálne closed cell arteriálne stenty a špeciálne DCB ( dlhé balóny ) s nízkym crossing profilom a zároveň scóring balón Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-134 145. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál na špeciálne typy neurointervencii – tromboembolické extrakcie Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-135 144. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na rekanalizačné periférne vodiče, mikrokatétre a kombinované mikrokatétre s vodičmi Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-136 143. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál na akútne neurointervencie, vrátane distálnych katétrov, mikrokatétrov, lepidla a karotického stentu Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-137 142. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na renálne balónexpandovateľné stenty Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-138 127. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál prevažne na akútne neurointervencie, vrátane stentového systému s PTA balónikovým systémom Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-139 128. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na špeciálne superflexibilné kink rezistentné stenty s možnou implantáciou v popliteálnej oblasti a vodiče 0.014´´a 0.018´´ rozmeru a kompatibilný PTA katéter Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-140 129. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na endovaskulárne intervencie periférnych tepien nízkoprofilovým systémom 4F Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-141 131. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na perkutánne implantovateľné vaskulárne oklúdery Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-142 132. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu na liečbu periférneho tepnového systému končatín - so zameraním na balónexpandovateľné Co-Cr stenty Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-143 133. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na intervencie periférnych tepien crossover technikou resp. brachiálnym alebo radiálnym prístupom Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-144 156. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na cievne uzávery po punkcii a.femoralis na mechanickom princípe Ukončený príjem ponúk
9061552435DNS-145 159. individuálna zákazka - Špeciálny zdravotnícky materiál prevažne na akútne neurointervencie, vrátane stentového systému s PTA balónikovým systémom Ukončený príjem ponúk
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×

Opis DNS

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS pre potreby VÚSCH, a.s. bude dodávka spotrebného zdravotníckeho materiálu a špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú angiológiu so zreteľom najmä na liečbu hypertenzie pomocou rádiofrekvenčnej ablácie renálnych artérií za účelom renálnej denervácie systémom s jednorázovým katétrom ku kompatibilnému RF generátoru, so ... zobraziť viac

Opis DNS

×

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS pre potreby VÚSCH, a.s. bude dodávka spotrebného zdravotníckeho materiálu a špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú angiológiu so zreteľom najmä na liečbu hypertenzie pomocou rádiofrekvenčnej ablácie renálnych artérií za účelom renálnej denervácie systémom s jednorázovým katétrom ku kompatibilnému RF generátoru, so zreteľom na endovaskulárnu liečbu periférnych tepien DKK vrátane brušnej aorty, renálnych tepien a periférneho a centrálneho venózneho systému, na diagnostické a špeciálne (doplňujúce) menej časté endovaskulárne procedúry, pre endovaskulárne intervencie (intervenčná vaskulárna angiológia) so zameraním na spotrebný zdravotnícky a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú liečbu aneuryziem hrudnej a brušnej aorty, a to najmä rôzne druhy a typy zavádzačov, stentgraftov, katétrov, systémov na zabezpečenie fixácie a utesnenia medzi endovaskulárnymi aortálnymi stentgraftami a natívnou tepnou, vodičov, uzatváracích systémov, oklúderov, stentgraftov, angiografických setov, reentry systémov, embolizačných systémov, insuflačných púmp, lás na odstránenie cudzích telies, rekanalizačných mikrodisekčných systémov, stentov, balónov, protekčných systémov, filtrov, oklúzorov a ostatného spotrebného zdravotníckeho a špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú angiológiu podľa aktuálnych prevádzkových potrieb VOB.

Súťažné podklady
Súťažné podklady DNS
Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
3. Príloha č. 2 SP - Informácie o sortimente.xlsx 24.2 kB
3. Príloha č. 2 SP - Informácie o sortimente.pdf 439.7 kB
2. Príloha č. 1 SP - VPP DNS.pdf 604 kB
1. Súťažné podklady.pdf 499.2 kB

Vysvetlenia a dodatočné informácie

Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
1. Vysvetlenie SP.docx 15.2 kB

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

Súbor na stiahnutie Typ súboru
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru