certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Adresa: Tranovského 3
031 01 Liptovský Mikuláš
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Alena Chebeňová
044/5522758
lgpmb@vuczilina.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 3943581543
Názov zákazky: Kúpa a dodávka motorového vozidla LGPMB-OA-2017-2
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 16.11.2017 o 8:45
Termín ukončenia príjmu ponúk: 30.11.2017 o 15:30
Opis predmetu zákazky

kúpa a dodávka jedného kusa nového motorového vozidla, kategórie M1 - osobný automobil, s požadovanými technickými parametrami a výbavou

Opis predmetu zákazky ×

kúpa a dodávka jedného kusa nového motorového vozidla, kategórie M1 - osobný automobil, s požadovanými technickými parametrami a výbavou


Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru