certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Žilinský samosprávny kraj

Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
9893916179 SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie Ukončený príjem ponúk
6743998178 Obchodná akadémia, L. Mikuláš - stavebné úpravy domova mládeže, ul. K. Petroviča Ukončený príjem ponúk
7649024189 SOŠ obchodu a Služieb, Čadca – výmena vykurovacích telies a hydraulické vyregulovanie ÚK Ukončený príjem ponúk
2980414833 Vybudovanie a vybavenie intermodálneho bodu v RajeckýchTepliciach Ukončený príjem ponúk
9519122303 Stropný zdvíhací systém Ukončený príjem ponúk
5258739893 SC ŽSK závod Turiec - oprava a rekonštrukcia strediska údržby - stredisko Martin - stavebné úpravy prevádzkovej budovy - zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení Ukončený príjem ponúk
2076014000 SZŠ, Žilina - stavebné úpravy strechy so zateplením - budova školy Ukončený príjem ponúk
7158470838 CSS Slniečko, Oščadnica - stavebné úpravy - rekonštrukcia budovy Ukončený príjem ponúk
1145271630 Nákup propagačných predmetov Ukončený príjem ponúk
9309883099 Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja Ukončený príjem ponúk
8677865904 Bábkové divadlo Žilina - Revitalizácia záhrady pri Bábkovom divadle Ukončený príjem ponúk
7921715416 Liptovské múzeum v Ružomberku- školiace, ubytovacie, klubové a depozitárne zariadenie, ul. Kalvárska č.8- stavebné úpravy Ukončený príjem ponúk
6878578467 SOŠ dopravná, Martin - Priekopa - stavebné úpravy okenných výplní na budove školy Ukončený príjem ponúk
6518709356 Obchodná akadémia Žilina - Stavebné úpravy hygienických zariadení Ukončený príjem ponúk
3398566879 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina- komplexná rekonštrukcia šatní Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru