certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Žilinský samosprávny kraj

Registračný formulár

Vaše registračné údaje:

Právna forma   

Do žiadosti o vystavenie UEZ vyplňte prosím údaje uvedené pri Vašej registrácii. Správnym vyplnením žiadosti predídete prieťahom ohľadom vystavenia UEZ.

K čomu UEZ slúži a ako správne vyplniť žiadosť o vystavenie UEZ nájdete nižšie v užívateľskom manuáli k UEZ:
Uživatelský manuál k UEZ (pre uchádzačov)
Uživatelský manuál k UEZ (pre obstarávateľa)
Uživatelský manuál k UEZ (pre členov komisie)

Žiadosť o vystavenie UEZ
Žiadosť o vystavenie UEZ

Súhlasím s Všeobecnými a obchodnými podmienkami a čestne vyhlasujem, že všetky identifikačné údaje sú v súlade so zápisom v Obchodnom alebo Živnostenskom registri. Som si vedomý/á toho, že pokiaľ by som uvádzal/a nepravdivé údaje, budem čeliť všetkým následným postupom v súlade so zákonmi SR.
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru