certifikovaný elektronický nástroj Evoservis

Logo systému

ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov č.781

Základné informácie o zákazke

Informácie o obstarávateľovi

Názov: ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov č.781
Adresa: neuvedená Skalité
023 14 Skalité
Kontakt: zobraziť kontakt

Kontakty

×

Obstarávateľ zákazky:
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov č.781
Ing. Jozef Kubala
0911311929
kubalaj@azet.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke

ID zákazky v systéme: 8609106969
Názov zákazky: Nákup výpočtovej a komunikačnej techniky pre ZŠ s MŠ Skalité Kudlov č. 781
Postup verejného obstarávania: neuvedený
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 25 400 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 18.7.2012 o 22:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 9.8.2012 o 9:00

Predmet zákazky

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa výpočtovej a komunikačnej techniky vrátane jej inštalácie a sprevádzkovania pre Základnú školu s materskou školou Skalité Kudlov č. 781.

Predmet zákazky

×

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa výpočtovej a komunikačnej techniky vrátane jej inštalácie a sprevádzkovania pre Základnú školu s materskou školou Skalité Kudlov č. 781.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru