certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Eko-podnik VPS
Adresa: Halašova 20
832 90 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Eko-podnik VPS
Michaela Mišková
+421911420312
vo@ekovps.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 9027233654
Názov zákazky: DODANIE ENERGIÍ
Typ zákazky: Nadlimitná zákazka podľa § 66 prvej vety ods. 7 - reverzný postup
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 928 765.71 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 20.5.2020 o 11:45
Termín ukončenia príjmu ponúk: 21.5.2020 o 10:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou dohodnutého množstva elektrickej energie a zemného plynu, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou dohodnutého množstva elektrickej energie a zemného plynu, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov v Slovenskej republike, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete do odberných miest verejného obstarávateľa.


Späť

Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru