certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
7387780039 Úžitkové vozidlo do 3,5 t na prepravu osôb a nákladu Prebieha príjem ponúk
7792551750 Poskytovanie profesionálnych arboristických služieb na vykonávanie výrubov a orezov drevín v sťažených podmienkach pre EKO-podnik VPS Ukončený príjem ponúk
2785316915 Výrub a orez stromov v sťažených podmienkach pre EKO-podnik VPS Ukončený príjem ponúk
7591099692 Rekonštrukcia strešného plášťa administratívnej budovy a budovy dolnej stanice lanovky Ukončený príjem ponúk
6333113517 Rekonštrukcia hornej a dolnej stanice lanovej dráhy Železná studnička – Kamzík: etapa č. I. Rekonštrukcia objektu dolnej stanice lanovej dráhy Ukončený príjem ponúk
9969933261 Nové chladiace zariadenie do existujúceho systém chladenia budovy tržnice Ukončený príjem ponúk
9242804930 Obnovovací náter plechovej obvodovej časti strešnej krytiny a komínov na budove mestskej tržnice. Ukončený príjem ponúk
9108545323 Pestovateľský substrát – záhradná zemina pre stredisko EKO –podniku VPS Ukončený príjem ponúk
9521186063 Nové chladiace zariadenie do existujúceho systém chladenia budovy Ukončený príjem ponúk
4477694267 Zdvíhacia plošina pre prácu vo výške s možnosťou bočného presahu Ukončený príjem ponúk
6512029785 Osobné pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky pre strediská EKO –podniku VPS Ukončený príjem ponúk
6633971156 Digitalizácia dokumentácie stavby objektu tržnice a vyhotovenie projektovej dokumentácie modernizácie interiéru tržnice Ukončený príjem ponúk
2938016746 Vyrúb a orez stromov v sťažených podmienkach pre EKO-podnik VPS Ukončený príjem ponúk
5195403988 Modernizácia vozového parku Ukončený príjem ponúk
8448008615 Zneškodňovanie odpadu skládkovaním Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru