certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Eko-podnik VPS
Adresa: Halašova 20
832 90 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Eko-podnik VPS
Michaela Mišková
+421911420312
vo@ekovps.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 0738577577
Názov zákazky: Energetické zhodnotenie odpadu a zneškodňovanie odpadu skládkovaním pre Eko-podnik VPS
Typ zákazky: Podlimitná zákazka podľa § 112 druhej vety ods. 6 - super reverzný postup
Predmet zákazky: Služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 167 750 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 28.4.2020 o 9:45
Termín ukončenia príjmu ponúk: 11.5.2020 o 9:00
Opis predmetu zákazky

Plnenie predmetu zákazky je poskytovanie služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v MČ Bratislava Nové Mesto, ktoré zahŕňa odber za účelom zhodnotenia a zneškodnenia komunálneho odpadu v zmysle príslušnej legislatívy v rozsahu a špecifikácií uvedenej v podrobnom vymedzení predmetu zákazky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený súťažných podkladoch.

Opis predmetu zákazky ×

Plnenie predmetu zákazky je poskytovanie služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v MČ Bratislava Nové Mesto, ktoré zahŕňa odber za účelom zhodnotenia a zneškodnenia komunálneho odpadu v zmysle príslušnej legislatívy v rozsahu a špecifikácií uvedenej v podrobnom vymedzení predmetu zákazky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený súťažných podkladoch.


Späť

Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru