certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Eko-podnik VPS
Adresa: Halašova 20
832 90 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Eko-podnik VPS
Michaela Mišková
+421911420312
vo@ekovps.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 2938016746
Názov zákazky: Vyrúb a orez stromov v sťažených podmienkach pre EKO-podnik VPS
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 63 655 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 17.7.2020 o 11:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 4.8.2020 o 10:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zadania zákazky je vykonávanie výrubu a orezu drevín v sťažených podmienkach stromolezeckou technikou a/alebo vysokozdvižnou plošinou nad 20 m v rozsahu a podľa opisu špecifikovanom vo výzve na predkladanie ponúk.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zadania zákazky je vykonávanie výrubu a orezu drevín v sťažených podmienkach stromolezeckou technikou a/alebo vysokozdvižnou plošinou nad 20 m v rozsahu a podľa opisu špecifikovanom vo výzve na predkladanie ponúk.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru