certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Eko-podnik VPS
Adresa: Halašova 20
832 90 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Eko-podnik VPS
Michaela Mišková
+421911420312
vo@ekovps.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 6633971156
Názov zákazky: Digitalizácia dokumentácie stavby objektu tržnice a vyhotovenie projektovej dokumentácie modernizácie interiéru tržnice
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 13.6 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 23.3.2021 o 17:45
Termín ukončenia príjmu ponúk: 7.4.2021 o 9:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vytvorenie digitálnych výkresov stavby objektu „Mestská tržnica Bratislava,“ dizajn a zhotovenie realizačnej dokumentácie prvkov mobiliáru do interiéru budovy tržnice, ktorú má v správe EKO - podnik verejnoprospešných služieb.
Účelom vyhotovenia design manuálu interiérových prvkov je vytvorenie a zosúladenie jednotných kompozičných prvkov
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je vytvorenie digitálnych výkresov stavby objektu „Mestská tržnica Bratislava,“ dizajn a zhotovenie realizačnej dokumentácie prvkov mobiliáru do interiéru budovy tržnice, ktorú má v správe EKO - podnik verejnoprospešných služieb.
Účelom vyhotovenia design manuálu interiérových prvkov je vytvorenie a zosúladenie jednotných kompozičných prvkov interiéru s cieľom dosiahnuť konzistenciu a jedinečný štýl funkčného obchodného priestoru a spríjemnenie celkovej atmosféry interiéru tržnice.
Podrobný opis predmetu zákazky je vo výzve na predkladanie ponúk.


Späť

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru