certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Eko-podnik VPS
Adresa: Halašova 20
832 90 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Eko-podnik VPS
Michaela Mišková
+421911420312
vo@ekovps.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 9242804930
Názov zákazky: Obnovovací náter plechovej obvodovej časti strešnej krytiny a komínov na budove mestskej tržnice.
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 53 743.86 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 19.5.2021 o 13:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 3.6.2021 o 10:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zadania zákazky je obnova náteru na obvodovej časti strešnej krytiny a komínov na budove mestskej tržnice v rozsahu podľa priloženého výkazu výmer.
Plnenie zákazky bude vyžadovať zapojenie pracovníkov odborne spôsobilých na výkon práce vo výškach. Zadanie zákazky pozostáva najmä z odstránenia nesúdržných starých náterov z kovových stavebných doplnkových
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zadania zákazky je obnova náteru na obvodovej časti strešnej krytiny a komínov na budove mestskej tržnice v rozsahu podľa priloženého výkazu výmer.
Plnenie zákazky bude vyžadovať zapojenie pracovníkov odborne spôsobilých na výkon práce vo výškach. Zadanie zákazky pozostáva najmä z odstránenia nesúdržných starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií bez poškodenia základovej pozinkovanej vrstvy pod nimi a náteru klampiarskych a oceľových konštrukcií.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru