certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Basic information about the contract
Information about the contracting authority
Name of the contract / Title: Eko-podnik VPS
Address: Halašova 20
832 90 Bratislava
Contact: Show contact
Contacts ×

Contracting Authority:
Eko-podnik VPS
Michaela Mišková
+421911420312
vo@ekovps.sk

Status of contract

Terminated receipt of offers

Receipt of offers was terminated. Offers are being evaluated.

Information about the contract
ID of the contract in elec. tool: 6333113517
Name of the contract: Rekonštrukcia hornej a dolnej stanice lanovej dráhy Železná studnička – Kamzík: etapa č. I. Rekonštrukcia objektu dolnej stanice lanovej dráhy
Type of contract: Low value order
Object of contract: Construction work
Estimated value of contract: 83 305.12 EUR excluding VAT
The criterion for the evaluation of offers: Lowest price
Date for starting receiving offers: 1.6.2021 at 12:45
End of receiving offers: 22.6.2021 at 10:00
A description of subject of the contract

Predmetom zadania zákazky je rekonštrukcia oboch nástupných lávok dolnej stanice lanovej dráhy do plne funkčného stavu v rozsahu podľa priloženého výkazu výmer a projektovej dokumentácie.
Realizácia pozostáva z búracích prác a montáže novej nástupnej a výstupnej lávky. Pri búracích prácach je potrebné zabezpečiť ŽB konštrukciu pred zrútením, ochrániť jestv.
... show more

A description of subject of the contract ×

Predmetom zadania zákazky je rekonštrukcia oboch nástupných lávok dolnej stanice lanovej dráhy do plne funkčného stavu v rozsahu podľa priloženého výkazu výmer a projektovej dokumentácie.
Realizácia pozostáva z búracích prác a montáže novej nástupnej a výstupnej lávky. Pri búracích prácach je potrebné zabezpečiť ŽB konštrukciu pred zrútením, ochrániť jestv. konštrukciu asfaltovú vozovku pred poškodením a práce vykonávať postupne v zmysle navrhnutého technologického postupu. Vzhľadom na rozsah poškodenia ŽB konštrukcie oboch lávok sa navrhuje kompletné odstránenie oboch ŽB lávok a ich nahradenie novými oceľovými lávkami. Nové lávky sú navrhnuté ako oceľová konštrukcia zo žiarovo-pozinkovaných profilov.
Projektová dokumentácia je prílohou č. 1 tejto výzvy


Backwards

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru