certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Eko-podnik VPS
Adresa: Halašova 20
832 90 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Eko-podnik VPS
Michaela Mišková
+421911420312
vo@ekovps.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 7591099692
Názov zákazky: Rekonštrukcia strešného plášťa administratívnej budovy a budovy dolnej stanice lanovky
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 24 261.87 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 1.6.2021 o 16:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 17.6.2021 o 10:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zadania zákazky je oprava strešnej krytiny na budovách, ktoré má v správe verejný obstarávateľ - v rozsahu podľa priloženého výkazu výmer.
Časť 1: Rekonštrukcia strešného plášťa - objekt administratívnej budovy na Halašovej ulici
Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu rekonštrukcie strešného plášťa na budove Halašova 20 v MČ BA
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zadania zákazky je oprava strešnej krytiny na budovách, ktoré má v správe verejný obstarávateľ - v rozsahu podľa priloženého výkazu výmer.
Časť 1: Rekonštrukcia strešného plášťa - objekt administratívnej budovy na Halašovej ulici
Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu rekonštrukcie strešného plášťa na budove Halašova 20 v MČ BA –Nové Mesto. Z plochej strechy je potrebné odstrániť nečistoty a demontovať vetracie hlavice, prerezať a vyspraviť bubliny v pôvodnej asfaltovej krytine, následne pretaviť vyspravené miesta. Následne na očistenú plochu strechy naniesť penetračný náter a nataviť nové asfaltové izolačné pásy. Urobiť údržbu vpustov, osadiť nové ventilačné hlavice. Je potrebné zabezpečiť aj odvoz odpadu na skládku.
Výkaz výmer je prílohou č. 1.1 výzvy.

Časť 2: Rekonštrukcia strešného plášťa – objekt budovy dolnej stanice lanovky Železná studnička
Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu rekonštrukcie strešného plášťa na budove Lanovky - Železná Studnička. Je potrebné odstrániť nečistoty zo strechy, demontovať pôvodné strešné vpuste, odstrániť pôvodnú atiku, urobiť prefóliovanie žľabu. Na očistený povrch strechy sa položí podkladová geotextília, kotvenie bude zabezpečené pomocou kotviacich pásikov. Natiahne sa nová hydroizolačná fólia, ktorú je potrebné ukotviť. Osadia sa nové strešné vpuste a urobí sa nové oplechovanie atiky. Je potrebné zabezpečiť aj odvoz odpadu na skládku.
Výkaz výmer je prílohou č. 1.2 výzvy.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru