certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Eko-podnik VPS
Adresa: Halašova 20
832 90 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Eko-podnik VPS
Michaela Mišková
+421911420312
vo@ekovps.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 6798399616
Názov zákazky: Referenčné vozidlo- osobné, 5-miestne.
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 4.5.2022 o 13:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 13.5.2022 o 10:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zadania zákazky je dodanie 1 ks 5-miestneho osobného vozidla v súlade s požadovanými technickými parametrami a výbavou – podrobne rozpísanými v Prílohe č.1
Predmet zákazky musí byť dodaný v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú Príloha č.3 Návrh kúpnej zmluvy, Prílohy č. 2 Návrh na plnenie kritérií a v minimálnej
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zadania zákazky je dodanie 1 ks 5-miestneho osobného vozidla v súlade s požadovanými technickými parametrami a výbavou – podrobne rozpísanými v Prílohe č.1
Predmet zákazky musí byť dodaný v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú Príloha č.3 Návrh kúpnej zmluvy, Prílohy č. 2 Návrh na plnenie kritérií a v minimálnej požadovanej kvalite a technických parametrov podľa špecifikácie verejného obstarávateľa (v Prílohe č. 1 - opis zákazky), vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou tovaru na mieste dodania.


Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru