certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Eko-podnik VPS
Adresa: Halašova 20
832 90 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Eko-podnik VPS
Michaela Mišková
+421911420312
vo@ekovps.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 5282398709
Názov zákazky: Úžitkové vozidlo do 3,5 t na prepravu nákladu - sklápač
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 3.6.2022 o 15:15
Termín ukončenia príjmu ponúk: 21.6.2022 o 10:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zadania zákazky je nákup a dodanie úžitkového vozidla do 3,5 t (sklápač), ktoré svojimi rozmermi, vybavením a ložnou plochou spĺňa podmienky na prevoz nákladu (zväčša odpadu, malej mechanizácie) a jeho technické parametre sú v súlade so zadanou špecifikáciou vozidla. Podrobný opis je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zadania zákazky je nákup a dodanie úžitkového vozidla do 3,5 t (sklápač), ktoré svojimi rozmermi, vybavením a ložnou plochou spĺňa podmienky na prevoz nákladu (zväčša odpadu, malej mechanizácie) a jeho technické parametre sú v súlade so zadanou špecifikáciou vozidla. Podrobný opis je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru