certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Holíč

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Holíč
Adresa: Rodinné domky 1293/1
908 51 Holíč
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Holíč
Silvia Smolinská
034/2433002
hospodar@ddholic.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 6503981612
Názov zákazky: Rekonštrukcia balkónov domova
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 9 523.33 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 19.4.2021 o 15:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 23.4.2021 o 10:00
Opis predmetu zákazky

Stavba spočíva v stavebných úpravách jestvujúcich terás bytov objektu Centra pre deti a rodiny .
Jedná sa o prestavbu terás resp. výstavbu nových balkónov formou francúzskych okien. Predmetný objekt je štvorpodlažný, so štyrmi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím.
Prízemie a podpivničenie nebude dotknuté stavebnými prácami. Búracie práce budú
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Stavba spočíva v stavebných úpravách jestvujúcich terás bytov objektu Centra pre deti a rodiny .
Jedná sa o prestavbu terás resp. výstavbu nových balkónov formou francúzskych okien. Predmetný objekt je štvorpodlažný, so štyrmi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím.
Prízemie a podpivničenie nebude dotknuté stavebnými prácami. Búracie práce budú uskutočnené v nasledujúcom rozsahu: zdemontujú sa terasy – 6 ks ako i zastrešenie dvoch terás na poslednom podlaží. Pred nikami pri jestvujúcich výstupoch z 2. 3. a 4. nadzemného podlažia, vo dvornej časti
objektu, budú na každom podlaží vytvorené dve loggie – francúzske okná. Oceľová konštrukcia loggie bude ukotvená do nosných obvodových stien pomocou chemických kotiev a z časti bude využívať jestvujúcu oceľovú konštrukciu terasy. Na vytvorenú oceľovú konštrukciu bude osadené
stratené debnenie z trapézového plechu, na ktoré bude nadbetónovaná podlaha balkóna v spáde 2 °. Nášlapnú vrstvu bude tvoriť mrazuvzdorná protišmyková keramická dlažba, ktorá bude položená na hydroizolačnú fóliu. Zábradlie loggií bude využívať demontované zábradlie terás, po príslušných úpravách. Otvory po demontovaných nosníkov a ostatných demontovaných konštrukcií terás, budú vyplnené polymércementovou maltou a upravené omietkou vo farbe fasády objektu.Oceľová konštrukcia loggií a zábradlí bude opatrená farbou. Stavebné úpravy nevyžadujú nové prípojky inženierskych sietí a ani nové rozvody inštalácií objektu.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru