certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Martin

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
POUŽITIE ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE Z POZÍCIE OBSTARÁVATEĽA
POUŽITIE ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE Z POZÍCIE UCHÁDZAČA
KOMUNIKAČNÉ ROZHRANIE
CENNÍK, OBJEDNÁVKY, PLATBY
ZALOŽENIE ZÁKAZKY - NÁKUP
PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE OBSTARÁVATEĽA
PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE DODÁVATEĽA
PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE ČLENA KOMISIE
DYNAMICKÝ NÁKUPNÝ SYSTÉM § 58
IDZ

Berte prosím ohľad na životné prostredie - netlačte tento dokument len ak je to potrebné.
Please consider the environment before printing this document.

Administrátorský - Užívatelský manuál - nápoveda.pdf

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru