certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Lučenec

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Lučenec
Adresa: Železničná 1213/26
984 01 Lučenec
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Lučenec
Elena Juríčeková
0905/529326
hospodar.vidina@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 8953564199
Názov zákazky: Nákup nového 9-miestneho osobného motorového vozidla
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 31 982.5 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 5.5.2022 o 12:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 13.5.2022 o 12:00
Administrácia kontrolných účtov
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks nového nejazdeného 9-miestneho osobného motorového vozidla podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č.3 tejto výzvy.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks nového nejazdeného 9-miestneho osobného motorového vozidla podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č.3 tejto výzvy.

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru