certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Skalica

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Skalica
Adresa: Pri potoku 10
909 01 Skalica
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Skalica
Beata Holotová
034/2433022
riaditel.Skalica@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 6380589944
Názov zákazky: Mäso a mäsové výrobky
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Potraviny
Predpokladaná hodnota zákazky: 5 890 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 4.1.2021 o 13:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 7.1.2021 o 13:00
Opis predmetu zákazky

Pravidelné dodávanie mäsa, mäsových výrobkov pre CDR Skalica. Služby súvisiace s dopravou na miesto dodania, naloženie,vyloženie. Dodávky tovaru budú zrealizované 2 až 3 krát týždenne. Predmet zákazky musí byť dodaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom hygienickým normám. Tovar sa požaduje prepravovať v hygienicky nezávadných obaloch alebo ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Pravidelné dodávanie mäsa, mäsových výrobkov pre CDR Skalica. Služby súvisiace s dopravou na miesto dodania, naloženie,vyloženie. Dodávky tovaru budú zrealizované 2 až 3 krát týždenne. Predmet zákazky musí byť dodaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom hygienickým normám. Tovar sa požaduje prepravovať v hygienicky nezávadných obaloch alebo obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru. Celková cena zákazky sa bude naceňovať s DPH.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru