certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: MPSVR SR
Adresa: - -
- -
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
MPSVR SR
Zuzana Hlinková
20462408
zuzana.hlinkova@employment.gov.sk

Stav DNS

DNS je zriadený a umožňuje záujemcom predkladať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS

Záujemcovia môžu predkladať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS v lehote do 27.3.2026 v 12:00

Informácie o DNS

ID DNS v EN: 1998839341DNS
Názov DNS: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 29.3.2022 v 12:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 27.4.2022 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 27.3.2026 v 12:00
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Prehľad zákaziek v tomto DNS: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Opis DNS:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme je dodávka vybraného sortimentu, najmä osobných počítačov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Tovary
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Nadlimitná zákazka
Predpokladaná hodnota DNS: 21704181.2 EUR bez DPH
Miesto plnenia: Slovenská republika
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/mpsvrsr/dns_prijem_zadosti.php?id=560
URL adresa profilu obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1630
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 29.3.2022 v 12:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 27.4.2022 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 27.3.2026 v 12:00

Prehľad zákaziek v tomto DNS

×
ID zákazky v systéme Názov zákazky Stav zákazky Akcia
1998839341DNS-001 Interaktívna tabuľa Zrušená
1998839341DNS-002 Sieťové multifunkčné zariadenie A3 farebné Zrušená
1998839341DNS-003 Notebooky pre krízový manažment Ukončený príjem ponúk
1998839341DNS-005 Nákup informačne komunikačných technológií - spotrebný materiál Ukončený príjem ponúk
1998839341DNS-006 Zabezpečenie mobilných pracovísk pre rezort MPSVR SR Ukončený príjem ponúk
1998839341DNS-007 IKT pre zamestnancov OP FEAD Zrušená
1998839341DNS-008 Nákup spotrebného tovaru IKT Zrušená
1998839341DNS-009 Pracovné stanice pre úrady Ukončený príjem ponúk
1998839341DNS-010 Technika pre FEAD Ukončený príjem ponúk
1998839341DNS-011 Sieťové multifunkčné zariadenie A3 farebné Ukončený príjem ponúk
1998839341DNS-012 Technika pre ISP Ukončený príjem ponúk
1998839341DNS-013 Nákup IKT – sieťové úložisko Ukončený príjem ponúk
1998839341DNS-014 Technika pre OKMB Zrušená
1998839341DNS-015 Multifunkčné zariadenia A4 typ I. a II Ukončený príjem ponúk
1998839341DNS-016 Multifunkčné videokonferenčné tabule a tablet s príslušenstvom Ukončený príjem ponúk
1998839341DNS-017 Vybavenie vzdelávacieho strediska technikou IKT Ukončený príjem ponúk
1998839341DNS-018 Technika pre projekty Ukončený príjem ponúk
1998839341DNS-019 Nákup spotrebného materiálu IKT Ukončený príjem ponúk
1998839341DNS-020 Sieťové multifunkčné zariadenia A3 farebné Ukončený príjem ponúk
1998839341DNS-021 DMS skenery a tlačiarne Ukončený príjem ponúk
1998839341DNS-022 Počítače stolné a notebooky Ukončený príjem ponúk
1998839341DNS-023 Spotrebný materiál pre ÚPSVR Ukončený príjem ponúk
1998839341DNS-024 Nákup IKT zariadení Zrušená
1998839341DNS-025 Nákup Ntb 70 ks Ukončený príjem ponúk
1998839341DNS-026 Vybavenie pre posudkových lekárov - notebooky Ukončený príjem ponúk
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×

Opis DNS

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme je dodávka vybraného sortimentu, najmä osobných počítačov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu ... zobraziť viac

Opis DNS

×

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme je dodávka vybraného sortimentu, najmä osobných počítačov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.

Súťažné podklady
Súťažné podklady DNS

Viď Oznámenie o vyhlásení VO

Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
Súťažné podklady_.pdf 492.3 kB
Pr 01 Zoznam organizacii.pdf 280.1 kB
Pr 2 SP VPP DNS_v_7.pdf 288 kB
Pr 3 SP vpp_en_evoservis_v_4.pdf 320.6 kB
Pr. č. 4 SP Vzor informácie o sortimente.pdf 184.9 kB
Pr. č. 4 SP Vzor informácie o sortimente.xlsx 19 kB

Vysvetlenia a dodatočné informácie

Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
Žiadosť o vysvetlenie.pdf 571.5 kB

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

Súbor na stiahnutie Typ súboru
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru