certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: MPSVR SR
Adresa: Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
MPSVR SR
Mgr. Cyril Kroupa

cyril.kroupa@employment.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 7862904635
Názov zákazky: Poskytovanie služieb vyššej podpory pre vybrané IS.
Typ zákazky: Nadlimitná zákazka podľa § 66 prvej vety ods. 7 - reverzný postup s elektronickou aukciou
Predmet zákazky: Služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 8 136 099.93 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 29.5.2020 o 12:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 26.6.2020 o 10:00
Termín začiatku elektronickej aukcie: 22.7.2020 o 10:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Viď súťažné podklady.

Opis predmetu zákazky ×

Viď súťažné podklady.


Späť

Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru