certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
7319439803 Rekonštrukcia a modernizácia kotolne Ukončený príjem ponúk
2821014947 Rekonštrukcia kotolne ÚPSVR Piešťany - pracovisko Hlohovec Ukončený príjem ponúk
8504180507 Výskum rodovo podmieneného násilia na Slovensku Ukončený príjem ponúk
7402152158 Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov a pracovných prostriedkov Ukončený príjem ponúk
8914150618 Mediácia ako odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodinách, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Ukončený príjem ponúk
3495593755 Dodávka elektrickej energie pre MPSVR SR Ukončený príjem ponúk
6823665690 Stavebné práce pre projekt CDR Bernolákovo Ukončený príjem ponúk
4279740168 Služby technickej podpory pre softvérové produkty v prostredí infraštruktúry MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3195712207 Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Ukončený príjem ponúk
6929945130 Nákup osobných motorových vozidiel Ukončený príjem ponúk
4132842305 Osobné motorové vozidlá pre podporu terénnych sociálnych služieb Ukončený príjem ponúk
2728522922 Stavebné práce pre projekt CDR Mlynky Biele Vody Ukončený príjem ponúk
3547769072 Rekonštrukcia objektu Meander za účelom vytvorenia vhodných priestorov pre realizáciu systému rezortného vzdelávania MPSVR SR Ukončený príjem ponúk
7058447115 „Implementácia SOC (centrum pre riadenie, prevádzku a monitoring kybernetickej bezpečnosti) rezortu MPSVR SR“ Ukončený príjem žiadostí o účasť
8287438438 „Osobné motorové vozidlá pre podporu terénnych sociálnych služieb“ Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru