certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
6929945130 Nákup osobných motorových vozidiel Prebieha príjem ponúk
4132842305 Osobné motorové vozidlá pre podporu terénnych sociálnych služieb Ukončený príjem ponúk
2728522922 Stavebné práce pre projekt CDR Mlynky Biele Vody Ukončený príjem ponúk
3547769072 Rekonštrukcia objektu Meander za účelom vytvorenia vhodných priestorov pre realizáciu systému rezortného vzdelávania MPSVR SR Ukončený príjem ponúk
7058447115 „Implementácia SOC (centrum pre riadenie, prevádzku a monitoring kybernetickej bezpečnosti) rezortu MPSVR SR“ Ukončený príjem žiadostí o účasť
8287438438 „Osobné motorové vozidlá pre podporu terénnych sociálnych služieb“ Ukončený príjem ponúk
0042958986 Stavebné práce pre projekt CDR Bernolákovo Ukončený príjem ponúk
3580491361 Stavebné práce pre projekt Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže Ukončený príjem ponúk
0823790221 Centrálny informačný systém inšpektorátu práce s názvom „Safe Work“ (IS SAWO) Ukončený príjem ponúk
4748437181 Poskytovanie služieb na zabezpečenie kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike násilia na deťoch Ukončený príjem ponúk
7993934792 Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia hygienických balíčkov (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
2270826045 Komplexné zabezpečenie tovarov osobnej starostlivosti COVID-19 Ukončený príjem ponúk
6193854897 Servis služobných motorových vozidiel ÚPSVaR Ukončený príjem ponúk
2939953589 Servisné služby na produkty QES Signer Ukončený príjem ponúk
5901064085 Výmena strešnej krytiny na budove CDR Martin - 2. etapa Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru