certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Adresa: Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Anna Lišková
220462423
anna.liskova@employment.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 6480642831
Názov zákazky: Nákup softvérových licencií Microsoft
Typ zákazky: Nadlimitná zákazka podľa § 66 druhej vety ods. 7 - super reverzný postup
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 155 020.3 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 21.7.2020 o 13:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 28.9.2020 o 10:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

uvedený v súťažných podkladoch

Opis predmetu zákazky ×

uvedený v súťažných podkladoch


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru