certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: MPSVR SR
Adresa: Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
MPSVR SR
Mgr. Peter Jombík
02/20462441
peter.jombik@employment.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 4981578928
Názov zákazky: Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR
Typ zákazky: Nadlimitná zákazka podľa § 66 prvej vety ods. 7 - reverzný postup s elektronickou aukciou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 369 585 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 12.8.2020 o 16:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 10.9.2020 o 10:00
Termín začiatku elektronickej aukcie: 21.1.2021 o 10:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

viď. Súťažné podklady

Opis predmetu zákazky ×

viď. Súťažné podklady


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru