certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Adresa: Špitálska 4-6-8
816 43 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sandra Šoun Ballová
20462407
sandra.sounballova@employment.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 5901064085
Názov zákazky: Výmena strešnej krytiny na budove CDR Martin - 2. etapa
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 53 120.25 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 23.9.2020 o 13:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 5.10.2020 o 10:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác – oprava strešnej krytiny, náhrada tesárskych a klampiarskych prvkov na častiach strechy B,C. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Výzvy. Rozsah stavebných prác je uvedený vo výkaze výmer (Príloha č. 1 ZoD). Podmienky plnenia predmetu zmluvy o dielo sú uvedené v Prílohe č. 4 tejto Výzvy ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác – oprava strešnej krytiny, náhrada tesárskych a klampiarskych prvkov na častiach strechy B,C. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Výzvy. Rozsah stavebných prác je uvedený vo výkaze výmer (Príloha č. 1 ZoD). Podmienky plnenia predmetu zmluvy o dielo sú uvedené v Prílohe č. 4 tejto Výzvy (ZoD).


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru