certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: MPSVR SR
Adresa: Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
MPSVR SR
Milan Ducho
+421220462419
milan.ducho@employment.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 2939953589
Názov zákazky: Servisné služby na produkty QES Signer
Typ zákazky: Podlimitná zákazka podľa § 112 druhej vety ods. 6 - super reverzný postup
Predmet zákazky: Služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 129 616.7 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 23.9.2020 o 14:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 7.10.2020 o 10:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Uvedený v Súťažných podkladoch

Opis predmetu zákazky ×

Uvedený v Súťažných podkladoch


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru