certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: MPSVR SR
Adresa: Spitalska 4,6,8
816 43 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
MPSVR SR
Martina Hromkovič
220462420
martina.hromkovic@employment.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 2270826045
Názov zákazky: Komplexné zabezpečenie tovarov osobnej starostlivosti COVID-19
Typ zákazky: Nadlimitná zákazka
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 4 919 327.2 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 26.11.2020 o 11:45
Termín ukončenia príjmu ponúk: 1.12.2020 o 10:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Uvedený vo Výzve.

Opis predmetu zákazky ×

Uvedený vo Výzve.


Späť

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru