certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: MPSVR SR
Adresa: Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
MPSVR SR
Mgr. Cyril Kroupa

cyril.kroupa@employment.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 8287438438
Názov zákazky: „Osobné motorové vozidlá pre podporu terénnych sociálnych služieb“
Typ zákazky: Podlimitná zákazka podľa § 112 druhej vety ods. 6 - super reverzný postup
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 110 137.58 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 10.6.2021 o 10:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 22.6.2021 o 10:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Administrácia kontrolných účtov
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Uvedený v súťažných podkladoch

Opis predmetu zákazky ×

Uvedený v súťažných podkladoch

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru