certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: MPSVR SR
Adresa: Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
MPSVR SR
Mgr. Lenka Fraňová
+421220462447
lenka.franova@employment.gov.sk

Stav zákazky

Uzavretá

Zákazka bola uzavretá.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 4641374223
Názov zákazky: Stavebný dozor pre zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 17 980 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 3.11.2021 o 15:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 12.11.2021 o 10:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu stavebného dozoru, vrátane poskytnutia odborného poradenstva v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v Prílohe č. 4 výzvy - Mandátna zmluva počas realizácie diela špecifikovaného v mandátnej zmluve a v prílohe č. 5 výzvy – Stavebné povolenie. Ďalšie podrobnosti viď časť - Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu stavebného dozoru, vrátane poskytnutia odborného poradenstva v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v Prílohe č. 4 výzvy - Mandátna zmluva počas realizácie diela špecifikovaného v mandátnej zmluve a v prílohe č. 5 výzvy – Stavebné povolenie. Ďalšie podrobnosti viď časť - Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO „Rekonštrukcia objektu Meander
za účelom vytvorenia vhodných priestorov pre realizáciu systému rezortného vzdelávania MPSVR SR“: https://www.evoservis.sk/mpsvrsr/zakazka.php?typ=1zn&id=22023
Pokiaľ vyplýva z opisu zákazky priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu/prác/služieb, verejný obstarávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok/výrobca/práce/služby rovnakých alebo kvalitnejších parametrov, ako sú uvedené v opise zákazky.


Späť

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru