certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému

Administration / User Manual - help

PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE DODÁVATEĽA - 4. Postup zadávania zákazky podľa §100 - Ponukové konanie jednokolovo

nahled

1. Vstup do prebiehajúcich zákaziek

Do systému elektronického nástroja EVOSERVIS vstúpite prostredníctvom webových stránok www.evoservis.sk. Potom kliknite na Prehľad zákaziek.

nahled

2. Prehľad zákaziek

Po kliknutí na Prehľad zákaziek sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad zákaziek.

nahled

3. Prehľad zákaziek

Potom sa zobrazí prehľad zákaziek. Pripravovaná zákazka je označená žltou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke.

nahled

4. Pripravovaná zákazka

Po kliknutí na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazí detail zákazky, kde nájdete Základné informácie o zákazke, Súťažné podklady a Komunikačné rozhranie. V tomto prípade nie je možné podať ponuku, lebo u tejto zákazky ešte nenastal príjem ponúk.

 
nahled

5. Prebiehajúce zákazky

Pre vstup do prebiehajúcich zákaziek kliknite na Prehľad zákaziek na hlavnej stránke elektronického nástroja EVOSERVIS. Po kliknutí na Prehľad zákaziek sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad zákaziek.

nahled

6. Prebiehajúca zákazka

Otvorí sa detail zákazky, ktorá už prebieha, tzn. prebieha príjem ponúk.

nahled

7. Vloženie ponuky

Kliknite na pole pre vloženie ponuky a vložte ponuku. Pre priloženie súboru k ponuke kliknite na tlačidlo Pridať súbor.

nahled

8. Pridanie súboru k ponuke

Pre pridanie súboru k ponuke do zákazky vyberte súbor. Potom kliknite na tlačidlo Nahrať.

 
nahled

9. Zmazanie súboru k ponuke

V prípade že chcete priložený súbor zmazať, kliknite na tlačidlo Zmazať. Pre vloženie ponuky kliknite na tlačidlo Vložiť ponuku.

nahled

10. Vložená ponuka

Ponuka bola úspešne prijatá.

nahled

11. Zákazky s úkončeným príjmom ponúk

Pre zobrazenie ukončených zákaziek kliknite opäť na Prehľad zákaziek. Ukončená zákazka je vyznačená modrou farbou, to znamená, že bol ukončený príjem ponúk a teraz prebieha hodnotenie ponúk, alebo bol ukončený príjem žiadostí o účasť. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke.

nahled

12. Zákazka s ukončeným príjmom ponúk

Náhľad na zákazku, kde prebieha hodnotenie ponúk. V tomto prípade už nie je možné podať ponuku.

 
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru