systém EVOSERVIS

Logo systému
Prehľad zákaziek

Vyberte jednu z možností

×
Prehľad zákaziek
Prehľad DNS
Přehled zakázek v DNS
Prehľad rámcových zmlúv
Přehled zakázek v RS
Profil obstarávateľa

Váš prehliadač nespĺňa požiadavky na bezpečný chod systému. Pre správny chod môžete použiť nasledujúce prehliadače: Firefox 16.0,Firefox 28.0,Firefox 29.0,Firefox 32.0,Chrome 13.0,Chrome 15.0,Chrome 15.0.874.106,Chrome 17.0,Chrome 17.0.963.79,Chrome 23.0.1271,Chrome 34.0.1847.116,Chrome 35.0.1916,Chrome 36.0.1985,Chromium 15.0,MSIE 8.0,MSIE 9.0,MSIE 11.0,Safari 4.0

Elektronický certifikovaný nástroj EVOSERVIS

Obchodná spoločnosť AGENTÚRA KDV CZECH, v. o. s. vyvinula elektronický nástroj EVOSERVIS k prevádzke elektronických aukcií a elektronických výberových konaní pre nákup a predaj a vykonávanie verejných obstarávaní v režime platnej legislatívy.

Ide o jednoduchú internetovú aplikáciu, pomocou ktorej môžu naši zákazníci realizovať svoje zámery, bez toho aby museli kupovať software, prípadne čokoľvek inštalovať na vlastnom zariadení.

Na Slovensku je elektronický nástroj prevádzkovaný na stránkach www.evoservis.sk.

Užívateľ elektronického nástroja môže vstúpiť do systému, previesť zvolenú zákazku a odísť, bez toho aby bol akokoľvek dlhodobo viazaný k používaniu produktu.

Využitím elektronického nástroja verejného obstarávania je možné skrátiť čas a významne znížiť administratívu spojenú so zadávaním verejných zákaziek, prípadne organizáciou riadenia spojenou s predajom vecí.

Referencie

Žilinský samosprávný kraj
H & B REAL
Národná banka Slovenska
Město Broumov
MPSVR SR
MCI SERVIS s.r.o.
ČOS
MZV ČR
ČNB

Copyright © 2015 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK