certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda

PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE OBSTARÁVATEĽA - 8. Dynamický nákupný systém § 58

nahled

1. Vstup do DNS

Do elektronického nástroja EVOSERVIS vstúpite prostredníctvom webových stránok www.evoservis.sk. Pre vstup do prebiehajúcich zákaziek kliknite na Prehľad zákaziek.

nahled

2. Prehľad DNS

Po kliknutí na Prehľad zákaziek sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad DNS.

nahled

3. Povolený DNS

Povolený DNS je označený žltou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnem DNS.

nahled

4. Detail povoleného DNS

Po kliknutí na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazí detail DNS.

 
nahled

5. Formuláre ÚVO

Pre stiahnutie Formuláre ÚVO kliknite na tlačidlo Formuláre ÚVO v záložke Nástroje DNS.

nahled

6. Vytvorený DNS

Pre vstup do vytvoreného DNS kliknite na Prehľad DNS. Vytvorený DNS je označený svetlozelenou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazí detail vytvoreného DNS.

nahled

7. Detail vytvoreného DNS

Otvorí sa detail vytvoreného DNS. Nájdete tu Informácie o DNS, Súťažné podklady, Komunikačné rozhranie a v neposlednej rade Žiadosti o zaradenie do DNS.

nahled

8. Čerpanie čiastky

V bloku Informácie o DNS môžete tiež dopľňať a upravovať informácie o čerpaní (tzn. aká suma sa má odpočítať z predpokladanej hodnoty DNS a zároveň sa eviduje, koľko zostáva k vyčerpaniu v DNS) a to po celú dobu trvania DNS.

 
nahled

9. Uloženie čerpania čiastky

Záznam o čerpaní sumy bol úspešne uložený, viď. informácie hore označená zelenou farbou.

nahled

10. Prijaté žiadosti o zaradenie do DNS

V časti Prijaté žiadosti o zaradenie do DNS uvidíte prehľad prijatých žiadostí o zaradenie, tzn. dátum predložení ponuky, kto žiadosť predložil, súbory priložené k žiadosti a tiež možnosť zaradiť / nezaradit záujemca do DNS.

nahled

11. Rozhodnutie o zaradení / nezaradení prijaté žiadosti

V prípade, že chcete niektorú z žiadostí nezaradiť, kliknite u nej na červené tlačidlo Nezaradiť. V otvorenom okne Rozhodnutie o nezaradení záujemcov do DNS zakšrtněte políčko pri príslušnom dôvodu nezaradenia, poprípade môžete doplniť vlastný dôvod vylúčenia. Pre nezaradenie záujemca do DNS vložte Váš UEZ a potvrďte tlačidlom Vložiť UEZ a rozhodnúť o nezaradení. O rozhodnutie bude záujemca informovaný notifikačnom emailom.

nahled

12. Založenie zákazky v DNS

Kliknutím na tlačidlo Zadanie nové zákazky v tomto DNS založíte zákazku v DNS.

 
nahled

13. Založenie zákazky v DNS

Zobrazí sa Vám Formulár pre založenie zákazky v DNS, ktorý je pre založenie zákazky potrebné vyplniť.

nahled

14. Zákazky v DNS

V okne Zadané zákazky v tomto DNS uvidíte ID zákazky v systéme, ktorej identifikácia je označená číslom DNS (9302360769DNS) vrátane čísla danej zákazky (001).

nahled

15. Zákazka v DNS

Náhľad prebiehajúcej zákazky v DNS.

nahled

16. Zrušenie DNS

Kliknutím na tlačidlo Zrušiť DNS a potvrdením tohto kroku ukončíte príjem žiadostí o zaradenie do DNS a zakladanie zákaziek v DNS.

 
nahled

17. Zrušenie DNS

Náhľad na zrušený DNS.

nahled

18. Uzatvorený DNS

V prehľade DNS sa vám zobrazí prehľad uzatvorených DNS. Uzatvorený DNS je označený modrou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnom uzatvorenom DNS.

nahled

19. Uzatvorený DNS

Náhľad na uzatvorený DNS. Doba trvania DNS uplynula.

Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru