certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda

PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE OBSTARÁVATEĽA - 5. Postup zadávania zákazky podľa §100 - Ponukové konanie jednokolovo s elektronickou aukciou

nahled

1. Vstup do zákaziek

Do systému elektronického nástroja EVOSERVIS vstúpite prostredníctvom webových stránok www.evoservis.sk. Po kliknutí na tlačidlo Môj účet sa zobrazí prehľad vami založených zákaziek. V prípade subsystému môžete vstúpiť na zákazku tiež cez Administráciu.

nahled

2. Prehľad zákaziek

Potom sa zobrazí prehľad vami založených zákaziek. Pripravovaná zákazka je označená žltou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke. Pre zrušenie zákazky kliknite na ikonu Zrušiť (krížik). V subsystému môžete zákazku tiež editovať a to kliknutím na ikonu Editovať (ceruzka).

nahled

3. Pripravovaná zákazka

Po kliknutí na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazí detail zákazky, kde nájdete Základné informácie o zákazke, Súťažné podklady a Komunikačné rozhranie zákazky. Môžete si tiež stiahnuť Formuláre ÚVO. V prípade, že chcete zákazku zrušiť, kliknite na tlačidlo Zrušiť zákazku.

Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru