certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda
PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE OBSTARÁVATEĽA - Nadlimitná zákazka podľa § 66 prvej vety ods. 7 - reverzný postup s el. akciou
nahled

1. Vstup do zákaziek

Do elektronického nástroja EVOSERVIS vstúpite prostredníctvom webových stránok www.evoservis.sk. Po kliknutí na tlačidlo Môj účet sa zobrazí prehľad vami založených zákaziek. V prípade subsystému môžete vstúpiť na zákazku tiež cez Administráciu.

nahled

2. Navrhovaná zákazka

Navrhovaná zákazka je označená sivou farbou. Kliknutím na ikonu Aktivovať (fajka), aktivujete zákazku. Pre odstránenie zákazky kliknite na ikonu odstrániť (kôš). V subsystému môžete zákazku tiež editovať a to kliknutím na ikonu Editovať (ceruzka).

nahled

3. Aktivovaná zákazka

Aktivovaná zákazka je označená žltou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke. Pre zrušenie zákazky kliknite na ikonu Zrušiť (krížik).

nahled

4. Prebiehajúca zákazka

Prebiehajúca zákazka je označená zelenou farbou, to znamená, že prebieha príjem ponúk. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke.

 
nahled

5. Prebiehajúca zákazka

Otvorí sa detail zákazky, ktorá už prebieha, tzn. prebieha príjem ponúk. V oddiely Nástroje zákazky nájdete odkazy na Súťažné podklady, Predložené ponuky, Komunikačné rozhranie zákazky, Výstupné protokoly VZ, Formuláre ÚVO a možnost zákazku Zrušiť.

nahled

6. Predložené ponuky

Ukážka predložených ponúk do elektronického nástroja.

nahled

7. Zákazky s úkončeným príjmom ponúk

Pre zobrazenie ukončených zákaziek kliknite opäť na Prehľad zákaziek alebo na tlačidlo Môj účet. V prípade subsystému môžete vstúpiť na zákazku tiež cez Administráciu. Ukončená zákazka je vyznačená modrou farbou, to znamená, že bol ukončený príjem ponúk a teraz prebieha hodnotenie ponúk, alebo bol ukončený príjem žiadostí o účasť. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke.

nahled

8. Zákazka s ukončeným príjmom ponúk

Náhľad na zákazku, kde prebieha hodnotenie ponúk. Môžete si tu stiahnuť Výstupné protokoly VZ. Po ukončení príjmu ponúk máte možnosť zákazku uzavrieť alebo zrušiť. Vstupom do zákazky ste umožnil komisii vstoupit do zákazky a hodnotiť ponuky uchádzačov.

 
nahled

9. Zákazka s ukončeným príjmom ponúk, u ktorej prebieha hodnotenie komisie.

Náhľad zákazky s ukončeným príjmom ponúk, u ktorej prebieha hodnotenie komisie.

nahled

10. Výstupné protokoly z ponukového konania

Po kliknutí na tlačidlo Výstupné protokoly VZ v záložke Nástroje zákazky sa otvorí okno, kde si môžete stiahnuť Výstupné protokoly VZ. Pre stiahnutie protokolu kliknite na modro vyznačený názov protokolu.

nahled

11. Nastavenie elektronickej aukcie

Po ukončení rokovania komisie. Pre nastavenie el. aukcie kliknite na tlačidlo Výber vstupných ponúk jednotlivých uchádzačov do elekronickej aukcie.

nahled

12. Nastavenie elektronickej aukcie – výber vstupných ponúk jednotlivých uchádzačov do elektronickej aukcie

Kliknutím na jednotlivých uchádzačov, ich vyberiete do elektronickej aukcie. Pre pokračovanie do nastavenie el. aukcie kliknite na tlačidlo Pokračovať do nastavenia elektronickej aukcie.

 
nahled

13. Nastavenie elektronickej aukcie – výber vstupných ponúk jednotlivých uchádzačov do elektronickej aukcie

Potvrdenie výberu uchádzačov. Pre pokračovanie do nastavenie el. aukcie kliknite na tlačidlo Pokračovať do nastavenia elektronickej aukcie.

nahled

14. Nastavenie elektronickej aukcie

Nastavte termín začatia EA. Vyberte Spôsob skončení EA. Na výber máte z dvoch možností: Vo vopred uvedenom dátume a čase (v našom prípade) alebo najlepsi aukčných hodnotou. Nastavíte termín začatia a termín skončenia EA. Následne vyberiete aký typ ponuky budú uchádzači predkladať do el. aukcie. Na ďalšom riadku máte možnosť nastaviť rozdiely aukčných hodnôt a taktiež možnosť stanoviť Poriadok rozlíšenie cien / hodnôt prvkov ponuky. Pre uloženie elektronickej aukcie, kliknite na tlačidlo Uložiť nastavenie elektronickej aukcie bez jej aktivácie.

nahled

15. Aktivace elektronickej aukcie

Pre aktivovanie elektronickej aukcie kliknite na tlačidlo Aktivovat elektronickú aukciu.

nahled

16. Výzvy uchádzačom

Úspešne ste aktivovali elektronickú aukciu, teraz môžete odoslať výzvu uchádzačom, kliknutím na tlačidlo Odoslať výzvu uchádzačom.

 
nahled

17. Výzvy uchádzačom - prehľad

V časti Odoslanie výzvy uchádzačom máte prehľad vo Vami odoslaných výzvach uchádzačom.

nahled

18. Aktivovaná elektronická aukcia

Aktivovaná elektronická aukcia je označená žltou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej elektornickej aukcii. Pre zrušenie elektornickej aukcie kliknite na ikonu Zrušiť (krížik).

nahled

19. Aktivovaná elektronická aukcia

Detail elektronickej aukcie, ktorá je aktivovaná.

nahled

20. Ukončená elektronická aukcia

Detail ukončené elektronickej aukcie. Ak chcete uzavrieť zákazku, kliknite na tlačidlo Uzavretie zákazky v záložke Nástroje zákazky. Tento úkon je potrebné potvrdiť.

 
nahled

21. Výstupné protokoly z elektronickej aukcie

Po kliknutí na tlačidlo Výstupné protokoly VZ v rámci rokovanie komisie v záložke Nástroje zákazky sa otvorí okno, kde si môžete stiahnuť Výstupné protokoly VZ. Pre stiahnutie protokolu kliknite na modro vyznačený názov protokolu.

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru