certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda
PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE ČLENA KOMISIE - Podlimitná zákazka podľa § 112 prvej vety ods. 6 - reverzný postup - el. aukcia
nahled

1. Vstup do prebiehajúcich zákaziek

Do elektronického nástroja EVOSERVIS vstúpite prostredníctvom webových stránok www.evoservis.sk. Potom kliknite na Prehľad – EA / Zákaziek / Zákaziek s EA / DNS / RD (EA* - Elektronická aukcia, DNS – Dynamický nákupný systém, RD – Rámcová dohoda)

nahled

2. Prehľad zákaziek

Po kliknutí na Prehľad – EA / Zákaziek / Zákaziek s EA / DNS / RD sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad – EA* / Zákaziek / Zákaziek s EA*

nahled

3. Prebiehajúce zákazky

Pre vstup do prebiehajúcich zákaziek kliknite na Prehľad – EA / Zákaziek / Zákaziek s EA / DNS / RD na hlavnej stránke elektronického nástroja EVOSERVIS. Po kliknutí na Prehľad – EA* / Zákaziek / Zákaziek s EA* sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Rokovanie komisie. Pro vstup do zakázky kliknete na ikonu RK, čímž zobrazíte zakázku z pohledu komisára.

nahled

4. Uznávaná elektronická značka (UEZ)

Pre vloženie UEZ do zákazky vyberte súbor. Potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

 
nahled

5. Uznávaná elektronická značka (UEZ)

Váš UEZ bol úspešne vložený. Rokovania komisie bude sprístupnené po vloženie UEZ od zostávajúcich členov komisie.

nahled

6. Hodnotenie komisie

Následne hodnotíte jednotlivé ponuky zo strany uchádzačov. Vaše hodnotenie potvrdíte vložením UEZ.

nahled

7. Hodnotenie komisie

Po odhlasovaní príslušným počtom komisárov, ukončíte hodnotenia komisie, kliknutím na tlačítko Ukončit rokovania poroty.

nahled

8. Ukončené hodnotenia komisie

 
nahled

9. Po ukončení el. aukcie

Vstúpite do zákazky a hodnotíte ponuky po ukončení el. aukcie.

nahled

10. Hodnotenie komisie po el. aukcii

Hodnotíte jednotlivé ponuky zo strany uchádzačov. Vaše hodnotenie potvrdíte vložením UEZ.

nahled

11. Hodnotenie komisie po el. aukcii

Po odhlasovaní príslušným počtom komisárov, ukončíte hodnotenia komisie.

nahled

12. Ukončené hodnotenia komisie po el. aukcii

 
Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru