certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému

Registration Form

Your registration information:

Legal status   

I agree with Terms and conditions a čestně prohlašuji, že všechny identifikační údaje jsou v souladu se zápisem v Obchodním nebo Živnostenském rejstříku. I am aware of that if I mentioned false information, I will face all subsequent proceeds in accordance with the laws of SR.

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK